Niet alleen gemeente Arnhem heeft problemen met het afvalpassysteem, ook Utrecht moet ingrijpen om privacyschending te voorkomen. De gemeente doet na overleg met gemeente Arnhem technische aanpassingen om het systeem zodanig in te richten dat er geen persoonsgegevens meer worden opgeslagen. Dit vergt echter meer tijd dan verwacht...

...De AP meldde donderdag dat er veel vragen zijn ontstaan bij andere gemeenten. Bij gemeente Utrecht is het afvalpassysteem begin 2017 onder de loep genomen, zo meldt de gemeente. De gemeente is bezig met een technische aanpassing van het systeem, zodat er geen persoonsgegevens meer worden verwerkt. De gemeente heeft ‘na overleg met Arnhem moeten constateren dat er onvoldoende beleidsgrond is om bij het aanbieden van een afvalpas chipnummers van huishoudens te registreren en te verwerken.’ 

Utrecht werkt inmiddels aan een nieuw systeem waarbij er geen pasnummers meer worden opgeslagen vanaf de container naar een centrale server. Met de aanpassing is niet meer te achterhalen welk huishouden wanneer afval aanbiedt bij de container. Containers weten nog wel welke pasnummers toegang geven tot de container. Deze komen in een pasnummerlijst die op afstand vernieuwd kan worden, bijvoorbeeld omdat er extra pasnummers worden toegewezen aan de  container.

Alles bij de bron; BinnlandsBestuur