Bij de nieuwste TikTok-trend is het de bedoeling dat je je route van thuis naar school zorgvuldig uitstippelt via Google Earth. Dat gebeurt vrij gedetailleerd: het aantal kilometers is nauwkeurig te zien en ook de namen van gebouwen en straten zijn leesbaar. 

Ook in de reacties zijn jongeren vrij open over hun woonplaats en de locatie van hun school. Het regent plaatsnamen en adressen.

De trend is volgens Bamber Delver, de directeur van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij, wel degelijk zorgwekkend. “Jongeren hebben geen enkel benul van privacy. Niet, nul, niks. Jongeren van nu zijn zowel thuis als op school niet opgevoed met het feit dat privacy waarde heeft.” En dat is precies waar het op groter vlak mis gaat...

...Delver tipt om samen na te gaan hoe jullie als gezin jullie privégegevens beschermen. “Je kinderen moeten uiteindelijk het belang inzien van privacy en dat doe je door open en nieuwsgierig vragen te stellen. Kinderen en jongeren moeten zich veilig voelen om met ouders in gesprek te gaan. Gun ze daarbij de kans om zichzelf te beschermen.”

Alles bij de bron; Linda