Bedrijven die in Arnhem illegaal met behulp van wifi of bluetooth persoonlijke gegevens van mensen binnenhengelen via mobiele telefoons, moeten gedwongen worden daarmee te stoppen.

Dat vindt de D66-fractie in de Arnhemse gemeenteraad. Raadslid Maarten Venhoek constateert na onderzoek dat er minimaal één bedrijf is dat zich in Arnhem aan die handelwijze schuldig maakt. „Maar zeer waarschijnlijk zijn het er meer”, aldus Venhoek. De techniek waarop het raadslid doelt, heet wifitracking. Daarbij wordt, zonder dat de persoon in kwestie dat weet, bijgehouden waar de eigenaar van een mobiele telefoon zich bevindt. Dergelijke informatie wordt vervolgens vastgelegd, geanalyseerd en verkocht.

„Dit is in strijd met privacywetgeving”, stelt Venhoek. Hij wil van het Arnhemse college van burgemeester en wethouders weten wat het gaat doen aan 'deze illegale praktijken'.

Bron; deGelderlander

Aanvulling door Security;

De gemeente stelt dat het met het bedrijf Locatus een contract heeft gesloten voor het afnemen van onderzoeksresultaten in de binnenstad. "Op korte termijn zal worden gesproken met Locatus. De wijze van verzamelen van gegevens zal dan ook op de agenda staan. Vooralsnog bestaat er geen aanwijzing dat verzameling op onzorgvuldige wijze gebeurt", zo laat het college in het antwoord (pdf) op de vragen van Verhoek weten.

Wat betreft de mogelijkheden om partijen aan te pakken die illegaal wifi-tracking toepassen kan dat alleen als er sprake van een contractuele relatie is. "..Daarbuiten heeft de gemeente geen toezichthoudende rol", stelt het college, dat verder opmerkt dat het in deze gevallen een taak voor de Autoriteit Persoonsgegevens is.