Veel mobiele apparatuur (zoals telefoons, carkits, oortjes en PDA’s) is uitgerust met Bluetooth en zendt continu identificatiegegevens uit. Uit onderzoek blijkt dat in 42% van de passerende voertuigen één of meer Bluetooth-systemen detecteerbaar zijn.

De Verkeersgerelateerde Bluetooth Meetsystemen (VBM) van INMOVES maken gebruik van die gegevens om reistijden en routekeuzegedrag te meten. Met deze methode kan 30-35% van het verkeer worden gevolgd. Op basis van die individuele metingen kunnen, met hoge betrouwbaarheid en actualiteit, reistijden worden gemaakt door een eigen algoritme. In het voorjaar van 2010 is gestart met het voor eigen rekening en risico plaatsen van meetsystemen om leemten op te vullen in de bestaande informatievoorziening.

Een VBM kan in principe overal worden geïnstalleerd: zowel (op hoogte) aan bestaand straatmeubilair als aan een eigen mast of ingebouwd in regelkasten. Het systeem is immuun voor slecht weer en kan vrijwel altijd worden geplaatst en onderhouden. Niet onbelangrijk is dat het aanzienlijk voordeliger is dan het inwinnen van reistijden met behulp van kentekenregistratie, terwijl het resultaat zeer hoogwaardig is.

Belangrijk voor afnemers is dat de gegevens online kunnen worden bekeken in grafieken waarin zowel de individuele matches als ook de berekende reistijd is weergegeven. Dat maakt het proces van reistijdberekening geheel transparant.

Alles bij de bron; Inmoves