Track & trace

82 procent van lezers van De Telegraaf en Autovisie vindt het een slechte zaak dat autofabrikanten privacygevoelige informatie verzamelen. Men heeft er vooral moeite mee als autofabrikanten informatie verzamelen over persoonlijke foto’s (32 procent), contactlijsten (23 procent), mailadressen(16 procent), locaties (13 procent) en de snelheid (12 procent). Informatie over reistijden, routes en het gebruik van de veiligheidsgordel vindt men minder relevant.

De ANWB vreest dat er misbruik van al deze privacygevoelige data kan worden gemaakt als deze bijvoorbeeld op straat komt te liggen. De organisatie pleit daarom voor regelgeving om de privacy van automobilisten te beschermen. 

Alles bij de bron; Telegraaf


De aankondiging door Achmea om te onderzoeken of klanten premiekorting kunnen krijgen als ze gegevens over hun rijgedrag leveren, heeft veel stof doen opwaaien. Nieuw is het initiatief niet. Eerder al kwam Fairzekering met een pay-how-you-drive verzekeringsmodel, waarin automobilisten die beter rijgedrag vertonen minder voor hun verzekering betalen dan degenen die minder goed rijgedrag vertonen. Voordeel is dat aan klanten via de kastjes in auto’s prompte respons op hun rijgedrag kan worden gegeven.

Achmea vraagt voor het gebruik van de gegevens vooraf toestemming aan zijn klanten. De privacytoezichthouder noemde de voorstellen niet in strijd met de privacywet, mits de verzekeraar open is over het doel van de gegevensverzameling. Ik denk dat er wel degelijk privacyrechtelijke knelpunten zijn.

 

Het volgen van gedrag is een verregaande vorm van inmenging in de privacy van mensen. Dat nu al premiedifferentiatie plaatsvindt, kan geen rechtvaardiging zijn dat dus het voortdurend monitoren en verzamelen van gegevens over rijgedrag gerechtvaardigd is om die differentiatie nog preciezer te kunnen maken.

Vroeger vond premiedifferentiatie plaats op basis van analyse van gegevens uit het verleden (door de achteruitkijkspiegel) en op basis van beperkte gegevens van bestuurders, zoals leeftijd, geslacht en gemaakte ongelukken. Door de sensoren in de kastjes wordt nu rijgedrag, met een groot aantal niet eerder verzamelde variabelen zoals acceleratie, snelheid, scherpte van te nemen bochten real timeop individueel niveau in kaart gebracht. Vervolgens wordt op basis van het vertoonde rijgedrag een voorspelling gedaan over het risico op ongelukken en wordt de premie op persoonlijke basis voor de toekomst vastgesteld (dus in de vooruitkijkspiegel).

Hoe precies verzekeraars tot hun voorspelling komen, blijft onduidelijk. De privacywet vereist dat individuen inzicht wordt gegeven in de logica die ten grondslag ligt aan beslissingen gebaseerd op profilering, maar dat dit inzicht kan worden gegeven, is niet geborgd. Bij nieuwe vormen van gegevensverwerking vergt de privacywetgeving verder een afweging of de positieve resultaten van deze vorm van dataverwerking niet ook op een minder ingrijpende wijze dan het voortdurend volgen van gedrag kunnen worden bereikt.

Basisbeginsel van de privacywet is dat toestemming in ‘volledige vrijheid’ wordt gegeven. Hoe vrij is die toestemming als degene die toestemming geeft daarvoor een lagere verzekeringspremie in retour krijgt? En wie gaan hier straks toestemming geven? Dat zijn de minder kapitaalkrachtigen, maar ook degenen die de gevolgen van het geven van dergelijke toestemming niet goed overzien. Met dit soort ‘betaal-hoe-je-rijdt’, en straks ‘betaal-hoe-je-leeft´ verzekeringen (premiekorting als uit je Facebookdata blijkt dat je een gezonde levensstijl hebt) krijgen we een klasse in de samenleving van wie het gedrag continue in de gaten wordt gehouden om maar verzekerd te kunnen blijven. Het zijn de kapitaalkrachtigen die het zich kunnen permitteren dit te vermijden. 

Fundamenteel is ook dat het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens een verbod van discriminatie bevat, op welke grondslag dan ook, waaronder geslacht, ras, etc. Het Hof van Justitie heeft op die grond uitgemaakt dat verzekeringen geen onderscheid mogen maken op grond van geslacht. Verzekeringen waarbij vrouwen minder premie hoefden te betalen omdat ze in de regel minder schade rijden, werden verboden. Met ‘pay-how-you-drive’ wordt dit onderscheid via de achterdeur weer ingevoerd. 

Solidariteit bestaat alleen waar mensen worden getroffen door het noodlot. Waar risico’s te beïnvloeden zijn - en dit worden er door het verkrijgen van inzichten door het monitoren van gedrag steeds meer - zal de solidariteit van mensen met een (vermeend) laag risico afnemen jegens degenen met een hoog risico (dan had je maar beter moeten rijden, gezonder moeten leven).

Mijn zorg is dat kortetermijnbesparingen door het terugbrengen van risico’s in rijgedrag en levensstijl tot ongelijkheid leiden die een negatievere invloed op burgers en de maatschappij als geheel hebben dan de extra besparingen die ermee te realiseren zijn. Het Verbond van Verzekeraars heeft opgeroepen tot een maatschappelijk debat hierover; laat dit een startschot zijn.

Alles bij de bron; NRC


De voorbije weken doken verschillende initiatieven op van verzekeraars die stappen plannen in de richting van aangepaste tarieven op basis van verzamelde data van de verzekerde. Denk aan een smartwatch om de levensstijl op te volgen of het elektronisch bijhouden van het rijgedrag van de consument. Minister van Economie Kris Peeters waarschuwt voor het risico op privacyschendingen, maar ook op een uitholling van het solidariteitsmechanisme dat verzekeringen betaalbaar houdt.

 "De consument zal steeds de kans moeten krijgen expliciet in te stemmen met het delen van zijn of haar gegevens", benadrukt de minister, die oproept tot waakzaamheid. "Vooral bij de smartwatch, waar de dagelijkse activiteit van de consument wordt opgevolgd, want daar gaat het over het registreren van medische gegevens."

Alles bij de bron; HLN [Thnx-2-Luc]


Nationale Nederlanden België geeft aan 500 klanten een smartwatch. Wearables zijn op korte tijd enorm populair geworden. De gadgets kunnen je gedrag monitoren, tellen hoeveel stappen je zet per dag en je slaappatronen analyseren. Deze data is voor eenieder die zijn gezondheid hoog in het vaandel draagt erg interessant. Ook verzekeringsmaatschappijen zien toekomst in de gadgets, al zal dit niet voor iedereen positieve gevolgen hebben.

Door het analyseren van de data die door wearables worden opgeslagen, kunnen verzekeringsmaatschappijen namelijk inschatten hoe gezond jouw levensstijl is. Op basis van deze inschattingen kan het tarief van je verzekering worden aangepast. De verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden België is één van de eerste die wil experimenteren met dit principe.

“We willen de mogelijkheid van een nieuw tariefmodel onderzoeken. Hierbij zal rekening gehouden worden met de gezondheid van de verzekerde,” legt de verzekeraar uit. Om het toepassen van wearables te testen, heeft Nationale Nederlanden een wedstrijd onder zijn polishouders georganiseerd. Hierbij zullen 500 gelukkigen een smartwatch krijgen, waarna ze acht weken lang minimaal 7.500 stappen per dag moeten zetten en de verzekeraar toegang krijgt tot alle opgemeten data.

Alles bij de bron; ZDNet [thnx-2-Luc]


De ANWB waarschuwde dinsdag dat steeds meer moderne auto's privacygevoelige data naar de autofabrikant sturen, zonder dat de bestuurder daarvan weet heeft. Het gaat om informatie zoals de laatste honderd bezochte parkeerplaatsen, routes en bestemmingen, maar ook informatie over rijgedrag en zelfs het gebruik van de veiligheidsgordel. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is het oneens met de ANWB dat er specifieke wetgeving moet komen om de privacy van automobilisten te beschermen. "Dat is niet nodig, de huidige regelgeving voldoet'', liet een woordvoerster van de privacywaakhond woensdag weten. 

Of fabrikanten hiermee in overtreding zijn kon de CPB-woordvoerster niet zeggen. "De wet vereist dat mensen goed geïnformeerd worden. Er moet toestemming gevraagd worden om data te mogen gebruiken en de consument moet precies weten welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden'', aldus de zegsvrouw.

Inmiddels is het nieuws ook in België bekend; ...Uit onderzoek van de Internationale Automobielfederatie FIA, in ons land vertegenwoordigd door Touring, blijkt dat 72 procent van de Belgen niet weet dat al die gegevens verzameld en via internet naar fabrikanten doorgestuurd worden. Touring maakt zich daarover zorgen. "Wat als de info over je rijgedrag ook terechtkomt bij een commercieel bedrijf. Wij vinden dat verontrustend."

Alles bij de bronnen; AutomGids & HLN [Thnx-2-Luc]


Microsoft heeft opnieuw een aantal wijzigingen doorgevoerd in zijn privacystatement. Het bedrijf is er de afgelopen maanden van beticht onnodig veel persoonlijke gegevens te vergaren met Windows 10, iets wat lang niet altijd terecht was en daar maakt het nu korte metten mee. Verder maakt Microsoft duidelijk in de verklaring dat er wat verschillen zijn tussen een persoonlijke account en een werk of school-account. Bij de laatste twee accounts kan een bedrijf of scholengemeenschap ook extra regels opleggen aan gebruikers die invloed hebben op de privacy van de gebruiker.

Bij een persoonlijke account bepaalt Microsoft de voorwaarden en die zijn nu helderder dan in de vorige versie uit juli van dit jaar. Zo was er wat onduidelijkheid over wat Microsoft nu precies deed met de inhoud van de e-mails van Outlook.com-gebruikers (en voormalig Hotmail-gebruikers). Verder was er kritiek dat Microsoft BitLocker sleutels opslaat in OneDrive omdat niet duidelijk was wat Microsoft daar verder mee deed. Nu heeft Microsoft laten weten dat het daar helemaal niets mee doet. Zo staat het letterlijk in de voorwaarden. 

Ook was er veel kritiek dat Microsoft zichzelf toegang verschafte tot je persoonlijke bestanden en informatie. Hier heeft Microsoft nu wat woorden weggehaald en duidelijk neergezet dat het daarbij gaat om persoonlijke bestanden en informatie in OneDrive en dus niet lokaal op je pc...

...Microsoft heeft enorm zijn best gedaan om duidelijk te maken waarvoor en waarom het bepaalde data nodig heeft en zorgen over privacy weg te nemen. Als we de alinea's in de privacyverklaring lezen over Cortana is meteen duidelijk dat dit onderdeel het meest gebruik maakt van persoonlijke gegevens, wederom om een betere dienst te leveren, maar in dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen Cortana gewoon uit te schakelen en is hier geen sprake meer van.

Mocht je toch besluiten om Cortana te gebruiken dan moet je er rekening meehouden dat Cortana zoveel mogelijk over je te weten probeer te komen. Zo wordt er regelmatig doorgegeven via Cortana op welke locatie je bent of bent geweest. Ook worden de metagegevens van foto's die je in OneDrive plaatst uitgelezen om ook daar locaties uit te vissen. Verder scant Cortana de tekstberichten en e-mails een stuk uitgebreider om te zien of er afspraken in staan met een datum en een tijd, of dat er een hotel is geboekt of een vliegticket. Als dat het geval is zal Microsoft je ook daaraan herinneren, zodat je je vlucht niet mist. 

Ook wordt je communicatie historie bijgehouden om te zien met wie je communiceert en hoe vaak. Zo kan Cortana inschatten welke personen belangrijk voor je zijn en ook hiervoor notificaties en suggesties geven. Cortana probeert je echt te leren kennen zodat het zijn werk zo goed mogelijk kan doen als een persoonlijke assistent, een beetje hetzelfde wat je van een secretaresse kan verwachten. 

Met deze nieuwe transparante privacyverklaring hoopt Microsoft weer wat zorgen weg te nemen bij gebruikers en duidelijk te maken dat het er niet op uit is je persoonlijke gegevens te verzamelen en te verkopen. Of dat ook gaat lukken zal de praktijk moeten uitwijzen. 

Alles bij de bron; TechZine


Steeds meer televisies beschikken over zogeheten 'smartfunctionaliteit', maar dit gaat soms ten koste van de veiligheid en privacy, zo hebben onderzoekers van anti-virusbedrijf Avast onderzocht. De onderzoekers bekeken een slimme televisie van fabrikant Vizio, die onlangs nog wegens het doorspelen van het kijkgedrag van gebruikers in het nieuws kwam.

Tijdens het onderzoek werden er verschillende beveiligingsproblemen met de televisie ontdekt. Zo maakt de televisie verbinding met het domein control.tvinteractive.tv, maar controleert daarbij niet het aangeboden certificaat. De onderzoekers konden zo een man-in-the-middle-aanval uitvoeren. Uiteindelijk weten ze door het toestel fysiek te onderzoeken roottoegang te krijgen waarmee vervolgens het thuisnetwerk kan worden aangevallen.

Verder blijkt dat de televisie informatie over het kijkgedrag verstuurt, ongeacht of gebruikers met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid akkoord zijn gegaan op het moment dat de televisie voor het eerst werd ingesteld. Na te zijn ingelicht door Avast heeft Vizio de kwetsbaarheid verholpen. Daarnaast kunnen gebruikers het doorsturen van hun kijkgedrag via een optie in het menu uitschakelen.

Alles bij de bron; Security


Veel katteneigenaren hebben het zich waarschijnlijk wel eens afgevraagd: waar struint onze Felix 's nachts allemaal rond? Met de Pack Cats komt u daar achter. In dit lichte kastje voor aan de halsband zit een gps-tracker en een sim-kaart. Die geven de locatie van de kat continu door. De sluiproutes zijn vervolgens terug te zien via een app. Bovendien heeft het apparaat een luidspreker, om Felix te melden dat er weer verse brokjes voor hem klaar staan.

Overigens heeft dezelfde firma ook uitvoeringen voor; Jacht- en andere Honden, Kinderen &Senioren.

Alles bij de bron;CompIdee

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha