Track & trace

Geheime diensten in Engeland hebben via LinkedIn achterhaald waar jihadist Rabah Tahari zich bevindt. Tahari zou de leider zijn van een Syrische militiegroep die gelieerd is aan AL-Qaeda.

Hij vluchtte naar Turkije en zette daar een nieuw account op LinkedIn. Met gps aan! Van Tahari, ook wel Abu Musab, waren al meerdere YouTube filmpjes bekend. Op LinkedIn heeft hij twee connections. Een daarvan is Moazzam Begg, een Brit die jarenlang in Guantanomo Bay zat.

Alles bij de bron; CopsInCSpace


Een app van de Amerikaanse presidentskandidaat Ted Cruz verzamelt grote hoeveelheden gegevens over zijn aanhangers voor zijn campagneteam. Het persbureau AP ontdekte dat niet alleen contactgegevens worden doorgesluisd, maar dat mensen via het appje ook fysiek kunnen worden gevolgd. AP noemt dat opmerkelijk, omdat hij als politicus juist fel gekant is tegen de informatieverzameling door de overheid. 

Gebruikers van de app, die 61.000 keer is gedownload, wordt aangeraden in te loggen via Facebook. Daarmee verkrijgt de campagne toegang tot persoonlijke informatie als naam, leeftijd, woonplaats en een foto. Ook is meteen een lijst van vrienden en familie bekend. Daarnaast krijgt de app toegang tot de contactgegevens van het mobieltje. De campagne benadrukt dat gebruikers de mogelijk hebben om dat te weigeren.

Telkens wanneer de app wordt gebruikt, wordt de locatie van de gebruiker doorgestuurd. Wie dat niet wil, moet zelf de optie uitzetten. 

Alles bij de bron; NOS


Slachtoffers die aangifte doen van criminaliteit weten vaak niet dat hun persoonsgegevens in een dossier komen en daarmee ook bij de verdachte terechtkomen. 

Regels die bepalen dat politie, rechters en Openbaar Ministerie (OM) slachtoffers goed moeten afschermen, worden lang niet altijd nageleefd, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Veel slachtoffers schrikken er van als ze horen dat hun gegevens en hun verklaring ook bij de verdachte terechtkomt. De politie wijst ze niet altijd op de mogelijkheid om anoniem te blijven. Voor het onderzoek werd een groep politiefunctionarissen, officieren van justitie, rechters en advocaten geïnterviewd en 43 slachtoffers vulden een vragenlijst in.

Alles bij de bron; Telegraaf


Microsoft zal later dit jaar geen update voor Windows 10 uitbrengen waardoor gebruikers hun privacyinstellingen kunnen aanpassen, zodat datatracking en het verzamelen van telemetriegegevens kan worden uitgeschakeld. De huidige privacyinstellingen zouden volgens Microsoft namelijk voldoende voor consumenten zijn. De verwarring heeft mogelijk te maken met een uitspraak van Microsoft vorig jaar september, waarin een update voor Windows 10 Enterprise werd aangekondigd, de zakelijke versie van Windows 10. Via de update kon het verzamelen van telemetriegegevens zo goed als volledig via Group Policy of handmatige registeraanpassingen worden uitgeschakeld.

Dit heeft wel gevolgen voor de werking van Windows, aangezien Windows 10 dan geen verbinding meer met Windows Update, Windows Defender en de Microsoft Malicious Software Removal Tool (MSRT) kan maken en wordt dan ook alleen aangeraden aan organisaties die over een alternatieve update-infrastructuur beschikken, zoals Windows Server Update Services (WSUS) of System Center Configuration Manager (SCCM). 

Alles bij de bron; Security


Hierbij stuur ik uw Kamer, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op de vragen van het lid Verhoeven (D66) over het bericht van de ANWB dat autofabrikanten ongezien data van automobilisten verzamelen (kenmerk 2015Z23268)...

...2 Bent u ervan op de hoogte dat auto’s steeds meer gegevens over de staat van de auto en het rijgedrag van de bestuurders registreren, opslaan en delen met de autofabrikant? Kunt u een overzicht geven van het soort gegevens dat auto’s genereren en opslaan, zoals laatst gereden routes, bestemmingen en parkeerplaatsen? 

Antwoord
Ja, daarvan ben ik op de hoogte. Er worden verschillende typen data verzameld door autofabrikanten. Het betreft enerzijds data die niet privacygevoelig zijn en iets zeggen over de staat van het voertuig (bijvoorbeeld foutmeldingen) en anderzijds data die iets zeggen over een persoon en die, als die data herleidbaar zijn tot die persoon, privacygevoelig zijn (bijvoorbeeld bezochte parkeerplaatsen).

3 Welke privacywetgeving is van toepassing op gegevens die gegenereerd worden in auto’s? Is dat de privacywetgeving van het land waar de auto zich bevindt, of het land waar de auto geregistreerd is?

Antwoord
De hoofdregel van de Europese richtlijn gegevensbescherming (nr. 95/46/EG) is dat op het verwerken van de gegevens het recht van toepassing is van de lidstaat waar de verantwoordelijke voor die verwerking gevestigd is. Het is niet ondenkbaar dat dit leidt tot toepasselijkheid van de wetgeving van het land waar de betrokken fabrikant is gevestigd. Wanneer er geen vestiging is 2 , dan geldt dat de wetgeving van de lidstaat van toepassing is waar de verwerking feitelijk plaatsvindt.

Alles bij de bron; RijksOverheid


De meeste consumenten zijn uiterst terughoudend met het verstrekken van persoonlijke gegevens aan winkeliers. Mooie aanbiedingen en andere financiële voordeeltjes maken klanten echter een stuk toeschietelijker. Tot deze conclusie komen de economen van ABN Amro in een rapport.

De bereidheid bij consumenten om hun persoonlijke gegevens te delen met derden is in de afgelopen 2 jaar sterk gedaald, aldus ABN Amro. Maar van een definitief 'nee' hoeft geen sprake te zijn. Als winkeliers transparant zijn over het gebruik van de gegevens blijkt bijna 70 procent van de klanten alsnog bereid om met de hand over het hart te strijken. Al staat daar wel een (kleine) prijs tegenover in de vorm van een financieel voordeel. Uit een onderzoek onder 1500 respondenten blijkt dat klanten hun persoonlijke gegevens liever delen met hun lokale, zelfstandige kruidenier dan met (grote) winkelketens of (web)shops. 

Consumenten zijn de afgelopen jaren een stuk kritischer geworden waar het hun persoonlijke gegevens betreft. 57 procent van de ondervraagde consumenten zegt geen persoonlijke informatie (meer) te verstrekken aan fysieke winkels. Bij webshops ligt dit percentage met 60 procent zelfs nog iets hoger.

Bovendien gebruikt bijna een kwart van de consumenten een adblocker, de weerzin om persoonlijke gegevens te delen, hangt 'waarschijnlijk ook samen met de nieuwe online marketingtechnieken, waarbij consumenten advertenties krijgen op basis van hun surfgedrag en browsergeschiedenis'. ,,Zij hebben het gevoel dat dit ten koste gaat van hun privacy en dat vergroot het onbehagen,''

Alles bij de bron; deOndernemer


De politie is na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gestopt met het standaard opvragen van gastenlijsten bij hotels. Hotels en andere zogenoemde nachtverblijven zijn verplicht een nachtregistratie bij te houden. De politie mag deze overnachtingsgegevens alleen opvragen ter voorkoming van gevaar, voor opsporingsonderzoek of voor het ophelderen van het lot van vermiste personen of slachtoffers.

De politie-eenheid Oost bleek dagelijks lijsten met daarop de gegevens van alle gasten van vijf hotels op te vragen en kreeg die ook toegestuurd. Het verwerken van niet-noodzakelijke gegevens is in strijd met de wet en levert bovendien het risico op van verlies, identiteitsfraude of hergebruik voor een ander doel dan het oorspronkelijke doel.

De politie heeft aangegeven dat zij alleen nog gastenlijsten bij hotels opvraagt als hiervoor een juridische grondslag bestaat. De hotels in kwestie zullen actief door de politie worden geïnformeerd dat het geautomatiseerd verstrekken van de gastenlijsten aan de politie niet is toegestaan. Mocht de politie toch ten onrechte een gastenlijst ontvangen, dan zal de lijst direct worden vernietigd en wordt de hoteleigenaar nogmaals geïnformeerd dat dit niet mag. Het vrijwillig verstrekken van gastenlijsten leverde het Van der Valk-hotel in Hengelo vorig jaar nog een nominatie voor een Big Brother Award op.

Bron; Security


Informatie afkomstig van GPS-gegevens in auto's en lussen in de weg moeten worden gebruikt automobilisten tijdens evenementen sneller het Arenagebied te laten verlaten. Uit tellingen van de gemeente blijkt dat rond sommige evenementen tot wel 16.500 auto's tegelijk het gebied willen verlaten. 

Informatie afkomstig uit bijvoorbeeld routeplanners in auto's kan een actueel beeld geven van de drukte in het gebied. Het is de bedoeling dat deze data ook te zien zijn op verkeersinformatieborden en apps op mobiele telefoons. Ook sociale media kunnen worden ingezet om het komende of vertrekkende publiek sneller bij hun evenement of sneller uit de buurt te krijgen, zegt een woordvoerder van het project. 

Volgens een woordvoerder van de gemeente worden daarbij alle zeilen bijgezet. 'Je probeert auto's zo snel mogelijk weg te krijgen. Daar kunnen we bijvoorbeeld op inspelen door de stoplichten tussen de Arena en de snelweg veel langer op groen te zetten.'

Alles bij de bron;  Parool


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha