Track & trace

Het is voor je eigen bestwil, zegt Apple. Het is om je betere informatie te kunnen geven. Daarom houdt je iPhone bij waar hij (en dus jij) allemaal zijn geweest. Je kunt de informatie ook gebruiken als je even in de telefoon kunt kijken van iemand anders, je partner of zo, van wie je wilt weten waar hij of zij is geweest.

Hoe je er komt:

  • Ga naar Instellingen
  • Ga daar naar Privacy
  • Ga daar naar Locatievoorzieningen
  • Ga daar naar Systeem
  • Ga daar naar veel bezochte locaties

Je kunt de nieuwsgierige service daar ook uitzetten

Bron; WelingelichteKringen


Een app die Dierenaren meldt waar het verkeer vaststaat in Dieren. De gegevens worden verzameld met hulp van automobilisten, die bluetooth op hun smartphone hebben ingeschakeld en de app geeft vervolgens een reisadvies. 

Het is één van de wapens die provincie en gemeente inzetten om files rond het Dierense treinstation de komende maanden te bestrijden. Kastjes aan lantaarnpalen langs de weg vangen de signalen op. Handig of een inbreuk op de privacy?

„Kan dit wel? Je krijgt locatiegegevens van mensen. Ik vraag mij af of dit mag? Is daar goed over nagedacht", vraagt raadslid Yola Hopmans tijdens een informatieavond aan projectleider Martin Kloppenburg. De bluetooth-gegevens worden gebruikt in een programma, waarmee vertragingen op de weg worden gemeten, verder gebeurt er niets met de informatie, vertelt Kloppenburg. „Ik zal voor de zekerheid navragen of de privacy van de weggebruikers gewaarborgd is."

Allesbij de bron; deGelderlander


Er is ophef ontstaan omdat bleek dat op diverse sites, waaronder die van Studio100 dat merken als K3, Samson en Gert, Kabouter Plop en Bumba exploiteert, advertenties staan op basis van gegevens die door tracking zijn vergaard. Dat bleek uit het boek 'Je hebt wél iets te verbergen' van Correspondent-journalisten Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis, die in het boek uit proberen te zoeken welke bedrijven advertenties verkopen op basis van tracking en hoe dat gaat.

Het is onbekend hoe die strengere regels eruit moeten zien, maar de voorzitter van de Federale Privacycommissie verwijst onder meer naar Europese regels die per 2018 moeten ingaan. "Die wordt in 2018 van kracht en stelt dat identificerende gegevens van personen onder de zestien niet verzameld mogen worden zonder toestemming van de ouders."

Alles bij de bron; Tweakers


Zo'n 6000 tot 8000 Europese steden en gemeenten moeten in 2020 gratis wifi aanbieden aan hun burgers. Dat valt te lezen in de plannen die de Europese Commissie bekend heeft gemaakt. Volgens de Commissie is internet een 'publiek goed dat voor iedereen toegankelijk moet zijn', en dus wordt er werk van gemaakt om dat voor zoveel mogelijk burgers beschikbaar te stellen.

Dat mag wel wat kosten: Brussel trekt er 120 miljoen euro voor uit. Daarmee betaalt het de installatie- en hardwarekosten voor de overheden die wifi willen aanbieden in het kader van het WIFI4EU-project. Om in aanmerking te komen moeten de steden aantonen dat de dienst niet concurreert met bestaande publieke of private wifidiensten in de stad. 

Bron; RTLZ


Snackers, opgelet. De bekende snackbarketen FEBO heeft al sinds mei 2014 kastjes in hun filialen staan die bijhouden hoeveel mensen er langslopen, hoeveel mensen er naar binnen lopen en welke mensen dat zijn. Ergo: je snackgedrag wordt illegaal getrackt.

Naast de welbekende wereld van online tracking, bestaat er sinds een poos een hele industrie rond het tracken van gedrag van mensen in het echte leven. Dankzij onze smartphone, die als een wanhopige dertiger constant op zoek is naar verbindingen, kunnen bedrijven nu via wifi en/of Bluetooth binnen een straal van tientallen meters bepalen waar een telefoon is, welke kant deze opgaat en hoe snel deze beweegt.

De techniek heet wifi-tracking en wordt op steeds meer plekken ingezet om het gedrag van consumenten in het echte leven bij te houden. Zo toonde een onderzoek van RTL Z afgelopen juni aan dat er in meer dan dertig gemeenten – waaronder Amsterdam, Rotterdam en Utrecht – systemen in gebruik zijn die bijhouden waar mensen lopen en hoeveel mensen dat zijn. Sommige van deze trackingbedrijven, zoals Citytraffic, bieden een opt-out aan waar je je mac-adres kan invullen om niet getrackt te worden. Bij Bluetrace is dit echter niet het geval. Wat je wel kan doen? Je kan bijvoorbeeld je wifi en Bluetooth uitzetten, gebruik maken van een app als Pry-fi.

Alles bij de bron; MotherBoard [Thnx-2-Luc]


Het bedrijf Bluetrace dat technologie levert om mensen via wifi-signalen te volgen overtreedt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens dat het bedrijf een last onder dwangsom van 5.000 euro oplegde met een maximum van 100.000 euro.

Via wifi-tracking kunnen winkels en gemeenten zien waar mensen zich bevinden en hoe ze zich op een bepaalde locatie bewegen. Hiervoor worden locatiegegevens samen met het unieke nummer van een smartphone opgeslagen en verwerkt. Uit onderzoek van de toezichthouder blijkt dat Bluetrace via wifi-tracking in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens locatiegegevens van winkelbezoekers en voorbijgangers verzamelt zonder hen hier goed over te informeren. Bovendien verzamelt en bewaart Bluetrace meer gegevens dan noodzakelijk is voor het in kaart brengen van bezoekersaantallen.

"In de openbare ruimte moeten mensen zich kunnen bewegen zonder te worden gevolgd. Van omwonenden mag Bluetrace überhaupt geen persoonsgegevens verzamelen en bewaren", zo laat de toezichthouder verder weten. 

Na het onderzoek heeft Bluetrace maatregelen getroffen. Zo heeft het bedrijf de wifi-trackmetingen beperkt tot winkelopeningstijden en heeft het een bewaartermijn voor alle gegevens van ten hoogste 24 uur vastgesteld. Tevens heeft Bluetrace een privacybeleid opgesteld en stickers en informatiebrochures over de wifi-trackingmetingen ontwikkeld. De informatie is echter onvolledig en onjuist, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens.Volgens de toezichthouder zijn deze maatregelen echter onvoldoende om de overtredingen te beëindigen. 

Alles bvij de bron; Security


Nieuwe technologieën maken het verzamelen en verwerken van data op de werkplek voor een organisatie steeds eenvoudiger. Het verzamelen van persoonsgegevens door de werkgever kan binnen een arbeidsrelatie echter op gespannen voet staan met de privacy van een werknemer. Volgens Wilbert Tomesen, vicevoorzitter Autoriteit Persoonsgegevens en spreker tijdens het event Tomorrow@work, gaat het erom de balans te vinden met privacy van werknemers als uitgangspunt. 

Hij constateert dat privacy steeds meer in het bewustzijn van mensen zit. Dat heeft ook te maken met de grote commerciële bedrijven als Google en Facebook waar veel mensen gebruik van maken en die massaal gegevens verzamelen. “Er is ook technisch nu zoveel mogelijk geworden – neem alleen al de opkomst van big data – dat er geen ontkomen meer aan is. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet. De Autoriteit Persoonsgegevens zet erop in om krachtig toezicht te houden op die enorme gegevensstromen.”

Eigenlijk zijn de grenzen wat betreft het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in een arbeidsrelatie eenvoudig, vindt Tomesen. “Een organisatie mag wat moet. Bijvoorbeeld omdat een specifieke wet dat voorschrijft of omdat het in redelijkheid nodig is voor de bedrijfseconomische belangen. Zo heeft een werkgever een identiteitsbewijs van een medewerker nodig voor de belasting en een bankrekeningnummer voor de salarisadministratie. Die redenering geldt echter niet voor wearables.”

Soms hangt het er ook vanaf waarvoor een middel wordt ingezet. “Een winkel heeft een gerechtvaardigd belang om de spullen en het personeel in de winkel met camera’s te beveiligen. Maar je mag die camera’s bijvoorbeeld niet inzetten om je personeel te volgen en continu hun werkhouding te beoordelen. Zo mag een vrachtwagenbedrijf best middelen inzetten om te weten waar zijn wagenpark zich bevindt, maar niet om individuele chauffeurs 24 uur per dag in de gaten te houden en ze daarop aan te spreken.”

Bij controle van personeel moeten werkgevers dus rekening houden met de privacy van de werknemers. Werkgevers mogen daarom hun personeel niet zomaar de hele dag volgen. De werkgever moet zich houden aan de Wbp. 

Dat houdt onder meer in dat de werkgever een goede reden moet hebben voor de controle en hij mag hetzelfde doel niet ook kunnen bereiken met middelen die minder ingrijpend zijn voor de privacy van de werknemers. Ook moeten er vooraf goede afspraken over zijn gemaakt, zodat werknemers weten aan welke regels zij zich moeten houden.

Alles bij de bron; FMM


Na vier vruchteloze maanden zoeken naar Salah Abdeslam, de vierde terrorist die in laatste instantie toch zijn bomgordel niet liet ontploffen in Parijs, was de Belgische politie wanhopig. Dat zeggen twee anonieme veiligheidsbeambten aan BuzzFeed News. In die omstandigheden wendden de ordediensten zich tot de NSA. Na lang onderzoek was namelijk een verdachte geïdentificeerd; dat duurde erg lang omdat de explosie van diens gordel hem onherkenbaar maakte. Het ging om Chakib Akrouh. Na de identificatie werd een begrafenis voorberbereid door zijn vrienden en familie, een plechtigheid waar mogelijk andere terreurverdachten aanwezig konden zijn die de speurders naar Abdeslam konden leiden.

Om zeker te zijn dat dergelijke doelwitten zeker opgemerkt konden worden, wensten de ordediensten beroep te doen op de geavanceerde software van de Amerikaanse NSA. Op de begrafenis bleek iemand de plechtigheid te filmen. De speurders gingen ervan uit dat dergelijk filmpje hoogstwaarschijnlijk gedeeld zou worden met Abdeslam en aanverwanten. Ze lieten die bepaalde smartphone extra grondig onderzoeken, met resultaat. Uiteindelijk wisten de ordediensten op die manier de schuilplaats van Abdeslam bloot te leggen. Ondertussen weigert de NSA te reageren op het verhaal.

Alles bij de bron; ZDNet [Thnx-2-Luc]


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha