Track & trace

Onder meer verzekeraar Admiral wil sociale media hanteren als basis om een inschatting te kunnen maken van de persoonlijkheid van jonge chauffeurs en daarmee benaderende inschatting van het ongevallenrisico te kunnen maken. 

Admiral wijst erop dat men bij jonge chauffeurs niet over een geschiedenis in het verkeer kan beschikken om een profiel van de verzekeringnemer te kunnen opstellen. “Met behulp van een algoritme kan op sociale media echter gezocht worden naar aanwijzingen van verantwoord gedrag en dus een verlaagd risico op onvoorzichtig rijgedrag,” stipt de verzekeraar aan. Critici merken echter op dat het systeem verzekeraars mogelijk zou kunnen aanzetten om verder te graven in de privacy van de klant om eventuele aanwijzingen van risicogedrag te kunnen vinden.

Dan Mines, hoofd van FirstCarQuote, merkt echter op dat gebruikers van sociale media hun gegevens dagelijks met derde partijen delen zonder daarvoor enige financiële vergoeding te ontvangen. “FirstCarQuote vraagt slechts één keer gegevens te kunnen raadplegen en biedt daarvoor een duidelijk financieel voordeel in ruil,” merkt hij op.

FirstCarQuote voegt er aan toe dat de gegevens bovendien alleen gebruikt zullen worden bij de eerste aanvraag voor een polis en ook nooit met derde partijen zullen worden gedeeld.

Alles bij de bron; Express [Thnx-2-Luc]


Die prangende vraag is de tagline van de nieuwe serie Hunted bij de NPO. Na twee afleveringen is het antwoord op die vraag wel al gegeven: nee, of in ieder geval niet zonder veel kennis, moeite en zorgvuldigheid. En je kunt je dus ook afvragen: zijn al die nieuwe wetten waarmee alleen maar nog maar databases en bevoegdheden worden opgetuigd, wel zo hard nodig.

De deelnemers aan het spel hebben een ontzettend makkelijke opdracht: blijf drie weken uit handen van een team met dezelfde middelen als de Nederlandse politie. De deelnemers mogen daarbij niet meer dan 48 uur op een en dezelfde plek blijven. 

Natuurlijk zal veel van wat er te zien is in scene zijn gezet. Maar dat neemt niet weg dat het onderliggende beeld dat de serie ook schets wél waar is: het is bijna onmogelijk om ongezien door Nederland te bewegen. Als je ook maar een beetje deelneemt aan onze maatschappij, dan worden je gangen vastgelegd. Je mobiele telefoon verklapt met wie je contact hebt (en waar je bent), je pintransacties maken duidelijk waar je je geld aan uitgeeft (en waar je bent) en je auto… die maakt natuurlijk ook al geen geheim van je locatie. Die gegevens worden altijd vastgelegd, of je nou op de vlucht bent of niet. De onvermijdelijke dooddoener komt van de chef van het rechercheteam: “Als je niets te verbergen hebt, heb je ook niets te vrezen.”

En zelfs als je je best doet om uit zicht te blijven, blijkt het ontzettend moeilijk om niet gevangen te worden in de brei van gegevens die worden geregistreerd door camera’s die kentekens herkennen, de pinautomaten die een mooi portret van je maken of de bestudering van een achtergelaten mobiele telefoon. Je eigen auto thuis laten, een pruik opzetten en je telefoon weggooien zijn een aardig begin, maar zelfs als je alle voorzorgsmaatregelen neemt is een kleine fout al snel fataal. Dat zit hem niet alleen in de gegevens die geregistreerd worden, maar ook in alles dat daaruit weer geanalyseerd en gereconstrueerd kan worden.

Hunted maakt duidelijk dat we in een maatschappij leven waarin je je onbespied kunnen wanen niet meer dan een waanidee is. In de strijd om meer fysieke veiligheid en minder fraude hebben we bijkans onze bewegings- en communicatievrijheid opgegeven. Je vraagt je ook af: waarom wil het kabinet zo graag dat er nóg meer gegevens nóg langer worden bewaard? Denk maar aan de wetsvoorstellen om gegevens over het gebruik van je mobiele telefoon (de “bewaarplicht“) en je auto (de “ANPR-wet“) nog heel veel langer te bewaren. Is dat wat er nu al is niet al voldoende? Wanneer denkt het kabinet: zo, nu is het wel genoeg?

Alles bij de bron; BoF


Toen ik las dat de gemeente Emmen gaat werken met een chip in de nieuwe containers moest ik aan mijn moeder denken. Zij was destijds 75 maar slecht ter been. Voor haar was het nogal een afstand naar de ondergrondse vuilniscontainer. Toen op een dag de container niet open wilde besloot zij haar vuilniszak er naast te zetten.

Een overijverige ambtenaar is in de vuilniszak gaan zoeken naar persoonsgegevens. Via een doosje medicijnen waarop haar adres stond is hem dat gelukt en heeft hij haar een bekeuring gegeven. Mijn moeder, strijdbaar als ze was, pikte dit niet. Met succes want uiteindelijk is haar de boete kwijt gescholden. Behalve dat ik toen die ambtenaar een enorme stakker vond heeft op dat moment het vertrouwen in instanties bij mij een flinke deuk gekregen.

Privacy is 'hot' op dit moment,  terwijl ik dit schrijf wordt er op 50 meter van mijn voordeur ook een camera geplaatst. Die kunnen we dan weer optellen bij de meer dan 200.000 die er in Nederland eind 2013 al waren geteld. Camara’s in allerlei soorten en maten die een ding gemeen hadden, namelijk registratie. Natuurlijk allemaal gebonden aan wet en regelgeving maar ik gruwel er van.

Een chip doet in een container hetzelfde als een camera, registreren. Voorlopig wordt de data die uit de chips gehaald gebruikt voor een efficiëntere bedrijfsvoering, zegt Area. Area, zegt overigens te moeten handelen in opdracht van de gemeente, deze zegt weer in opdracht van de overheid te handelen.

De chip is aan een adres verbonden en niet aan de bewoners zegt Area. Maar voor hoe lang nog? En wat kan die chip of een andere chip straks nog meer? Registreren hoeveel kilo ik maandelijks weggooi, wat ik weggooi? Wat gebeurt er met de opgeslagen informatie? Verstandelijk begrijp ik de voordelen maar gevoelsmatig gruw ik er van.

Ik ben bang dat straks behalve mijn vuilnis, ook mijn privacy, of wat daar nog van over is, wordt afgevoerd in de nieuwe container.

Bron; Emmen


Deze zomer heeft Google het privacybeleid aangepast waardoor het gebruikers via DoubleClick-advertenties nu ook persoonlijk kan volgen. Een groot aantal populaire websites maakt gebruik van DoubleClick voor het tonen van advertenties.

Voorheen hield Google de informatie die het via DoubleClick verkreeg gescheiden van de namen en andere persoonlijke informatie die het via Google-accounts verzamelde. Door de aanpassing van het privacybeleid kan Google deze databases combineren, zo meldt ProPublica. De nieuwe regel staat standaard voor nieuwe accounts ingeschakeld, terwijl bestaande gebruikers om toestemming werd gevraagd. Het gevolg van het nieuwe beleid is dat de DoubleClick-advertenties die op zoveel websites te zien zijn kunnen worden aangepast op basis van de gegevens die Google al over gebruikers heeft.

Het houdt ook in dat Google een compleet profiel kan maken gebaseerd op wat gebruikers schrijven in e-mails, de websites die ze bezoeken en de zoekopdrachten die ze geven. Volgens Paul Ohm van het Centrum voor Privacy en Technologie aan Georgetown Law gaat het om een grote aanpassing. "Het feit dat DoubleClick-gegevens niet op regelmatige basis aan persoonlijke identificeerbare informatie waren gekoppeld was erg belangrijk. Het was een muur tussen overal worden bekeken en nog een klein beetje privacy hebben. Die muur is nu omver gevallen."

Google stelt in een reactie dat het nieuwe privacybeleid is aangepast in een reactie op de "smartphonerevolutie". Mensen zouden Google nu op allerlei verschillende apparaten gebruiken. Daarnaast is het voor bestaande gebruikers optioneel en worden Gmail-sleutelwoorden nog niet gebruikt voor advertenties.

Bron; Security


De cookiebepaling uit de Telecommunicatiewet die websites verplicht om toestemming te vragen voordat er cookies worden geplaatst is niet effectief, kost miljoenen euro's en veroorzaakt ergernis bij gebruikers, zo stelt Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk dat de regering en Staten-Generaal adviseert. Volgens Actal is de regeldruk van de cookiewet disproportioneel hoog.

"In de praktijk klikken de meeste mensen de cookiemeldingen routinematig weg en accepteren ze zo het plaatsen en gebruiken van de cookies, zonder dat ze weten wat dit betekent voor hun privacy. De cookiebepaling in z’n huidige vorm werkt dus niet, maar levert wel veel regeldruk en ergernis op", zegt Actal-voorzitter Jan ten Hoopen. Actal adviseert minister Kamp van Economische Zaken om op Europees niveau aan te sturen op een effectievere en minder belastende oplossing (pdf).

De wet is tot stand gekomen op basis van Europese regelgeving. Actal geeft toe dat die regels niet zomaar eenzijdig aangepast kunnen worden. Maar Zweden, Finland en Luxemburg hebben volgens het adviescollege aangetoond dat aanpassingen wel degelijk mogelijk zijn.

Via de browserinstellingen wordt toestemming gegeven voor het plaatsen van cookies. Daardoor verschijnt het cookie-verzoek niet meer bij het bezoeken van elke website. Als browsers op dat gebied nog verder worden ontwikkeld, biedt dat een goede oplossing voor het cookie-probleem.

Alles bij de bronnen; NOS & Security


Wifi-tracking gebeurt als je langs een tracking-apparaat loopt in een winkel of op straat. Als je je mobiel hebt ingesteld op ‘zoeken naar wifi’, dan ontvangt dit apparaat jouw unieke mobiele netwerkcode. Zelfs als je niet met een openbaar wifi-netwerk verbonden bent. Het weet ook bij welke netwerken je in de buurt bent geweest. Tv-programma Radar legt uit hoe dat werkt.

Maar wifi-tracking is verboden als de klant daar van tevoren niet op is gewezen, gegevens langer dan 24 uur worden bewaard en persoonsgegevens niet zijn geanonimiseerd. Bovendien mag het bedrijf geen gegevens opslaan van voorbijgangers en omwonenden. Het anonimiseren van de gegevens moet gebeuren door het zogeheten labelen. Jouw unieke mobiele netwerkcode, het MAC-adres, moet bij iedere tracking-actie anoniem worden gemaakt.

Danny Mekic’, jurist en ict-deskundige, legt uit: “Om te weten wie bijvoorbeeld de omwonenden zijn, zul je bij moeten gaan houden welke telefoons iedere dag in de buurt komen. Dus om die mensen buiten je database te houden, moet je weer een aparte database hebben waarin je die mensen bijhoudt.”

De beste manier om te voorkomen dat je wordt gevolgd is door wifi en bluetooth uit te zetten voor je naar buiten gaat.

Alles bij de bron; WelIngelichteKringen


Het lijkt een nieuwe trend te worden onder autoverzekeringen: de rijstijl van klanten in kaart brengen met een rijstijlstick of -app. Hoe minder fouten deze apparaten meten, hoe hoger de korting op de rijpolis. De Consumentenbond stelt wel vragen over deze rijstijlsticks. De sticks vragen namelijk erg veel gegevens van de consumenten en het is nog onduidelijk wat er allemaal met deze gegevens gedaan wordt. 

Wat betreft privacy vindt de Consumentenbond het belangrijk dat:

  • je als verzekerde inzicht hebt in de opgeslagen gegevens
  • je als verzekerde de gegevens altijd zonder opgaaf van reden onmiddellijk kan (laten) verwijderen
  • er niet meer gegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk is
  • dat deze gegevens in geen enkele vorm aan derden worden doorgegeven

Daarnaast kan het premiebedrag bij een perfecte score nog steeds hoger zijn dan de prijs voor een autoverzekering bij een andere verzekeraar. 

Alles bij de bronnen; NU & ConsBond [met veel detail info over de verschillende systemen]


 D66 wil een ’privacyslot’ op het Kadaster. Het moet voorkomen dat iedereen het adres van bijvoorbeeld de korpschef van de Nationale Politie of de chef van de inlichtingendienst AIVD kan achterhalen. De partij reageert daarmee op berichtgeving door PowNed. Journalisten van PowNed zochten in het Kadaster informatie op over AIVD-chef Rob Bertholee en korpschef Erik Akerboom en kwamen bij hen aan de deur.

Tweede Kamerlid Kees Verhoeven van D66 zegt geschrokken te zijn. „Het verbaast mij dat iedereen via het Kadaster toegang heeft tot namen en huisadressen. Daar ligt en groot veiligheidsrisico”, aldus Verhoeven. „Wie zijn gegevens niet in de openbaarheid wil, moet dit aan kunnen geven. Wie voorheen niet in het telefoonboek wilde, vroeg een geheim nummer aan. Logisch.”

Bron; Telegraaf


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha