Track & trace

 D66 wil een ’privacyslot’ op het Kadaster. Het moet voorkomen dat iedereen het adres van bijvoorbeeld de korpschef van de Nationale Politie of de chef van de inlichtingendienst AIVD kan achterhalen. De partij reageert daarmee op berichtgeving door PowNed. Journalisten van PowNed zochten in het Kadaster informatie op over AIVD-chef Rob Bertholee en korpschef Erik Akerboom en kwamen bij hen aan de deur.

Tweede Kamerlid Kees Verhoeven van D66 zegt geschrokken te zijn. „Het verbaast mij dat iedereen via het Kadaster toegang heeft tot namen en huisadressen. Daar ligt en groot veiligheidsrisico”, aldus Verhoeven. „Wie zijn gegevens niet in de openbaarheid wil, moet dit aan kunnen geven. Wie voorheen niet in het telefoonboek wilde, vroeg een geheim nummer aan. Logisch.”

Bron; Telegraaf


De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onderzoek gedaan naar een site die de privacywetgeving overtrad door namen van kinderen te publiceren. De site, in handen van de stichting Voor Mijn Kleinkind, is bedoeld voor grootouders die tegen hun wil geen contact meer kunnen hebben met hun kleinkinderen, schrijft de toezichthouder. Op de site kunnen zij een bericht voor de kinderen achterlaten.

In het onderzoek schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens dat iedereen die vervolgens de naam van het kind invulde in een zoekmachine, in staat was om de berichten te lezen. Op die manier was het volgens de toezichthouder mogelijk om informatie te verkrijgen over de thuissituatie van een kind en de ouders.

Tijdens het onderzoek heeft de stichting ervoor gezorgd dat de berichten worden beveiligd met een wachtwoord dat lezers kunnen aanvragen bij degene die het bericht heeft geplaatst. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat deze maatregel nog niet voldoende is, omdat het feit dat een kind vindbaar is en op de site voorkomt, tot de conclusie kan leiden dat er sprake is van een problematische situatie.

De tot nu toe voorgestelde maatregelen van de stichting zijn nog niet voldoende om de verwerking van persoonsgegevens te rechtvaardigen, aldus de toezichthouder. De stichting moet daarom met verdergaande maatregelen komen. Doet de organisatie dit niet, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens handhavend optreden.

Alles bij  de bron; Tweakers


Het is voor je eigen bestwil, zegt Apple. Het is om je betere informatie te kunnen geven. Daarom houdt je iPhone bij waar hij (en dus jij) allemaal zijn geweest. Je kunt de informatie ook gebruiken als je even in de telefoon kunt kijken van iemand anders, je partner of zo, van wie je wilt weten waar hij of zij is geweest.

Hoe je er komt:

  • Ga naar Instellingen
  • Ga daar naar Privacy
  • Ga daar naar Locatievoorzieningen
  • Ga daar naar Systeem
  • Ga daar naar veel bezochte locaties

Je kunt de nieuwsgierige service daar ook uitzetten

Bron; WelingelichteKringen


Een app die Dierenaren meldt waar het verkeer vaststaat in Dieren. De gegevens worden verzameld met hulp van automobilisten, die bluetooth op hun smartphone hebben ingeschakeld en de app geeft vervolgens een reisadvies. 

Het is één van de wapens die provincie en gemeente inzetten om files rond het Dierense treinstation de komende maanden te bestrijden. Kastjes aan lantaarnpalen langs de weg vangen de signalen op. Handig of een inbreuk op de privacy?

„Kan dit wel? Je krijgt locatiegegevens van mensen. Ik vraag mij af of dit mag? Is daar goed over nagedacht", vraagt raadslid Yola Hopmans tijdens een informatieavond aan projectleider Martin Kloppenburg. De bluetooth-gegevens worden gebruikt in een programma, waarmee vertragingen op de weg worden gemeten, verder gebeurt er niets met de informatie, vertelt Kloppenburg. „Ik zal voor de zekerheid navragen of de privacy van de weggebruikers gewaarborgd is."

Allesbij de bron; deGelderlander


Er is ophef ontstaan omdat bleek dat op diverse sites, waaronder die van Studio100 dat merken als K3, Samson en Gert, Kabouter Plop en Bumba exploiteert, advertenties staan op basis van gegevens die door tracking zijn vergaard. Dat bleek uit het boek 'Je hebt wél iets te verbergen' van Correspondent-journalisten Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis, die in het boek uit proberen te zoeken welke bedrijven advertenties verkopen op basis van tracking en hoe dat gaat.

Het is onbekend hoe die strengere regels eruit moeten zien, maar de voorzitter van de Federale Privacycommissie verwijst onder meer naar Europese regels die per 2018 moeten ingaan. "Die wordt in 2018 van kracht en stelt dat identificerende gegevens van personen onder de zestien niet verzameld mogen worden zonder toestemming van de ouders."

Alles bij de bron; Tweakers


Zo'n 6000 tot 8000 Europese steden en gemeenten moeten in 2020 gratis wifi aanbieden aan hun burgers. Dat valt te lezen in de plannen die de Europese Commissie bekend heeft gemaakt. Volgens de Commissie is internet een 'publiek goed dat voor iedereen toegankelijk moet zijn', en dus wordt er werk van gemaakt om dat voor zoveel mogelijk burgers beschikbaar te stellen.

Dat mag wel wat kosten: Brussel trekt er 120 miljoen euro voor uit. Daarmee betaalt het de installatie- en hardwarekosten voor de overheden die wifi willen aanbieden in het kader van het WIFI4EU-project. Om in aanmerking te komen moeten de steden aantonen dat de dienst niet concurreert met bestaande publieke of private wifidiensten in de stad. 

Bron; RTLZ


Snackers, opgelet. De bekende snackbarketen FEBO heeft al sinds mei 2014 kastjes in hun filialen staan die bijhouden hoeveel mensen er langslopen, hoeveel mensen er naar binnen lopen en welke mensen dat zijn. Ergo: je snackgedrag wordt illegaal getrackt.

Naast de welbekende wereld van online tracking, bestaat er sinds een poos een hele industrie rond het tracken van gedrag van mensen in het echte leven. Dankzij onze smartphone, die als een wanhopige dertiger constant op zoek is naar verbindingen, kunnen bedrijven nu via wifi en/of Bluetooth binnen een straal van tientallen meters bepalen waar een telefoon is, welke kant deze opgaat en hoe snel deze beweegt.

De techniek heet wifi-tracking en wordt op steeds meer plekken ingezet om het gedrag van consumenten in het echte leven bij te houden. Zo toonde een onderzoek van RTL Z afgelopen juni aan dat er in meer dan dertig gemeenten – waaronder Amsterdam, Rotterdam en Utrecht – systemen in gebruik zijn die bijhouden waar mensen lopen en hoeveel mensen dat zijn. Sommige van deze trackingbedrijven, zoals Citytraffic, bieden een opt-out aan waar je je mac-adres kan invullen om niet getrackt te worden. Bij Bluetrace is dit echter niet het geval. Wat je wel kan doen? Je kan bijvoorbeeld je wifi en Bluetooth uitzetten, gebruik maken van een app als Pry-fi.

Alles bij de bron; MotherBoard [Thnx-2-Luc]


Het bedrijf Bluetrace dat technologie levert om mensen via wifi-signalen te volgen overtreedt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens dat het bedrijf een last onder dwangsom van 5.000 euro oplegde met een maximum van 100.000 euro.

Via wifi-tracking kunnen winkels en gemeenten zien waar mensen zich bevinden en hoe ze zich op een bepaalde locatie bewegen. Hiervoor worden locatiegegevens samen met het unieke nummer van een smartphone opgeslagen en verwerkt. Uit onderzoek van de toezichthouder blijkt dat Bluetrace via wifi-tracking in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens locatiegegevens van winkelbezoekers en voorbijgangers verzamelt zonder hen hier goed over te informeren. Bovendien verzamelt en bewaart Bluetrace meer gegevens dan noodzakelijk is voor het in kaart brengen van bezoekersaantallen.

"In de openbare ruimte moeten mensen zich kunnen bewegen zonder te worden gevolgd. Van omwonenden mag Bluetrace überhaupt geen persoonsgegevens verzamelen en bewaren", zo laat de toezichthouder verder weten. 

Na het onderzoek heeft Bluetrace maatregelen getroffen. Zo heeft het bedrijf de wifi-trackmetingen beperkt tot winkelopeningstijden en heeft het een bewaartermijn voor alle gegevens van ten hoogste 24 uur vastgesteld. Tevens heeft Bluetrace een privacybeleid opgesteld en stickers en informatiebrochures over de wifi-trackingmetingen ontwikkeld. De informatie is echter onvolledig en onjuist, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens.Volgens de toezichthouder zijn deze maatregelen echter onvoldoende om de overtredingen te beëindigen. 

Alles bvij de bron; Security


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha