Twaalf privacytoezichthouders maken een vuist tegen een aantal sociale media die te gemakkelijk hun sites laten misbruiken voor het extraheren van persoonlijke gegevens. De komende weken kunnen die bedrijven bezoek verwachten. De twaalf waakhonden hebben hun waarschuwing openbaar gemaakt en verstuurd naar een groot aantal bedrijven achter social media.

In de verklaring stellen zij dat datascraping in toenemende mate gebruikt wordt om enorme hoeveelheden gegevens van individuen te verzamelen op internet die voor verschillende doeleinden worden gebruikt. De gegevens worden te koop aangeboden aan bedrijven die er gericht mee willen adverteren, er wordt identiteitsfraude mee gepleegd enr ze worden ook gebruikt om 'kwaadaardige cyberaanvallen' te faciliteren.

De twaalf instanties voor toezicht op privacyregels zijn allen lid van de International Enforcement Cooperation Working Group (IEWG) van de Global Privacy Assembly (GPA). In de verklaring staat dat onder de Australische Privacy Act 1988 staat dat organisaties redelijke stappen moeten zetten om persoonlijke gegevens te beschermen tegen misbruik, inmenging, verlies, ongeoorloofde toegang en verandering.

Volgens de Australische privacytoezichthouder OAIC valt het tegengaan van scrapen van websites onder deze bepalingen. Wanneer gegevens op deze manier zijn buitgemaakt, moeten de betreffende organisaties gedupeerden op de hoogte stellen van dit datalek. Ook publiek toegankelijke persoonlijke data vallen in de meeste jurisdicties onder de privacyregels.

De komende weken gaan de twaalf in gesprek met de bedrijven achter de socialemediaplatformen om te horen welke maatregelen zij nemen tegen ongeoorloofd verzamelen van data. Alle grote platformen zijn inmiddels officieel geïnformeerd door een formele brief die is ondertekend door de twaalf privacytoezichthouders.

Alles bij de bron; AGConnect