De Autoriteit Persoonsgegevens heeft medio juli 2017 een opiniedocument van Europese privacytoezichthouders gepubliceerd waarin staat onder welke voorwaarden het legitiem is dat werkgevers het profiel van kandidaten op social media gebruiken. Volgens minister Asscher van Sociale Zaken wil het advies duidelijkheid verschaffen over de privacy van de (toekomstige) werknemer.

Vier vragen en antwoorden van minister Asscher over de genoemde opinie op een rij....

...3 Mogen werkgevers gebruik maken van online profielen die een professioneel doeleinde hebben, zoals een online cv? Zo ja, welke regels gelden hier? 

Een werkgever mag uitsluitend een inbreuk maken op het recht op bescherming van persoonlijke levenssfeer van de (toekomstige) werknemer indien daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is. Dit geldt ook voor het gebruik maken van online profielen van een sollicitant.

Noodzakelijk 

In een sollicitatieprocedure zal een werkgever moeten kunnen onderbouwen dat een online check noodzakelijk is voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang. Als er sprake is van een profiel dat een professioneel doeleinde dient, zal daar eerder sprake van kunnen zijn dan als het een privé profiel betreft.  

Transparant 

Van belang is bovendien dat werkgevers vooraf transparant zijn over het feit dat een online screening onderdeel uitmaakt van de procedure, en dat gegevens die tijdens een screening worden verzameld niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is.

Zie ook de berichten Werknemers checken op social media in strijd met privacywet en “Sollicitant niet meer vogelvrij op internet” uit het FD.

Alles bij de bron; SalarisNet