Op basis van 'likes' op Facebook weet de computer in no time persoonlijkheidskenmerken van gebruikers te achterhalen, blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Cambridge en Stanford, dat maandag is gepubliceerd in PNAS. Door zelfrapportages over onder meer zelfbewustheid, geluk, drugs- en drankgebruik en de politieke voorkeur van ondervraagden te vergelijken met voorspellingen van de computer en die van naasten, konden de onderzoekers zien wie het karakter beter inschat...

...De computer weet het al snel beter: na tien 'vind ik leuks' schat hij uw persoonlijkheid beter in dan naaste collega's. Vrienden worden verslagen na 70 likes, familieleden na 150 en de echtgenoot na 300. Aangezien de gemiddelde Facebookgebruiker 227 likes heeft (en dit gestaag stijgt), is van veel gebruikers een zeer nauwkeurig persoonlijkheidsprofiel te maken.

Bij sommige aspecten weet de computer het zelfs beter dan de gebruiker. Zo schat hij beter in hoeveel vrienden iemand op Facebook heeft en hoe vaak er berichten worden geplaatst. De computer heeft een completer beeld van mensen doordat hij het gehele netwerk bekijkt

De onderzoekers zien ook forse schaduwzijden aan de ontwikkeling die zij hebben blootgelegd. 'Het is belangrijk dat bedrijven en overheden gaan werken aan strengere toezicht en wetten', zegt onderzoeksleidster Youyou Wu van de universiteit van Cambridge. De invloed van gebruikers op het datagebruik door bedrijven als Facebook is nog zeer beperkt, vindt Wu.

Die gemengde gevoelens deelt Wessel Kraaij, big data-onderzoeker aan de Radboud Universiteit en TNO. 'Het onderzoek toont dat likes, zonder dat we het weten, veel informatie bevatten over onszelf. Dat is opvallend, omdat Facebookberichten vaak vooral goed nieuws bevatten.' 

Alles bij de bron; Volkskrant