Enkel na de nationalisering zal het sociale netwerk gebruikersrechten beschermen en waardevolle gegevens delen met onderzoekers...

...Er bestaan drie goede redenen voor deze drastische verandering: de ernstige schending van de privacy aanpakken, het sociaal netwerk de mogelijkheid geven zijn volledig potentieel als sociaal medium te benutten en Facebook dwingen zijn waardevolle gegevens beschikbaar te stellen om belangrijke sociale problemen op te lossen.

Laten we beginnen met de privacy, personen die over de privacy waken, klagen voortdurend dat Facebook gebruikersgegevens gebruikt op een manier die niet op voorhand was overeengekomen. Weinigen van ons begrijpen het privacybeleid van Facebook volledig, en nog veel minder mensen letten op veranderingen. Gebruikers delen meer persoonlijke informatie op Facebook dan ze denken... 

...Aangezien de veiligheidsdiensten in Syrië, Iran en China via Facebook activisten controleren en traceren, is een publiek vertrouwen in Facebook misplaatst. Als Facebook in de Verenigde Staten zou worden genationaliseerd, zouden we ervoor kunnen zorgen dat het identiteitsbeleid van Facebook wordt gewijzigd. Dan zouden activisten die in dictaturen voor democratie strijden, pseudoniemen kunnen gebruiken en zou Facebook niet langer de belangen van autoritaire regimes kunnen behartigen.

Alles bij de [zeer uitgebreide] bron; dewereldmorgen