Jongeren die klasgenoten via Facebook lastigvallen, worden voortaan ook buiten de schoolmuren gestraft. Door een akkoord tussen de Franse minister van Onderwijs, Luc Chatel, en Facebook wordt er een schorsingssysteem ingevoerd.

Het systeem is nog wel zeer vaag. Zo is het niet duidelijk wanneer of hoe iemand als cyberpester zal worden aangeduid. Ook is het onbekend hoelang een pester zijn account  verliest. 

Ook al lijkt het te gaan om een goedbedoeld initiatief tegen pesten op het internet, toch blijft het succes van het plan twijfelachtig. Het is voor een pester immers eenvoudig om snel een nieuw account op te zetten. Of in het slechtste geval met een vals account zich voor te doen als iemand anders.

Lees alles bij de bron: zdnet