Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een aan Facebook opgelegde last onder dwangsom tijdelijk geschorst nadat de sociale netwerksite heeft aangegeven dat het alle informatie die de privacytoezichthouder wil zien zal overhandigen. Aanleiding is een onderzoek naar de privacyvoorwaarden van Facebook. 

Het CBP had Facebook verzocht om met het doorvoeren van het nieuwe privacybeleid te wachten tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn. De sociale netwerksite voerde de regels op 30 januari van dit jaar door. Het onderzoek kon echter niet worden afgerond omdat Facebook een deel van de gevraagde informatie niet overhandigde, waarop het CBP een last onder dwangsom oplegde voor elke dag dat het bedrijf niet meewerkte. 

Facebook ging tegen de last onder dwangsom in beroep bij de rechtbank. In het kader van de procedure bij de rechtbank heeft het CBP nader toegelicht welke informatie Facebook nog moest verstrekken om de vragen over de bevoegdheid van het CBP en de toepasselijkheid van de Wbp te beantwoorden. Facebook heeft daarop laten weten dat het bedrijf volledig antwoord zal geven op deze vragen. Het CBP heeft daarom het dwangsombesluit en Facebook heeft de eerder gestarte gerechtelijke procedure inmiddels gestaakt.

Alles bij de bron; Security