De Nederlandse politie houdt zich in toenemende mate bezig met social media surveillance. Uit documenten die door Buro Jansen & Janssen via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur zijn verkregen blijkt dat de Nederlandse politie hiertoe samenwerkt met de social media monitoring bedrijven Coosto, OBI4wan en HowAboutYou. Ook de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) maakt gebruik van de diensten van in ieder geval Coosto.

Buro Jansen & Janssen heeft de reputatiemanagement bedrijven Coosto en OBI4wan zelf ook gevraagd naar hun samenwerking met de politie en de NCTV en hun betrokkenheid bij social media surveillance. Tot slot zijn ook verschillende social media platformen benaderd door Buro Jansen & Janssen over surveillance met als gevolg dat Facebook Coosto heeft benaderd over het gebruik van Facebook data voor social media surveillance.

Een maatschappelijk debat in Nederland ontbreekt vooralsnog. Dit is verontrustend, aangezien social media surveillance op gespannen voet met staat met grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting, het recht tot manifestatie, de vrijheid van vergadering en de bescherming van persoonsgegevens in het geding is.

2. Social media surveillance in Nederland is een inleidend artikel en kan tevens gelezen worden als een samenvatting van de overige vier, uitgebreidere, artikelen.

Alles in de bron; Observant #70 [Thnx-2-Dick]