Netneutraliteit regelt dat providers internetverkeer gelijk moeten behandelen, niet meer geld mogen vragen voor bepaalde diensten zoals het bekijken van video’s en eigen diensten geen voorrang mogen geven. De Europese versie van netneutraliteit geldt sinds 30 april 2016 in Nederland, en is in wezen minder strikt dan de netneutraliteit die sinds 2012 in Nederland van kracht was.

Toch zal er in de praktijk weinig veranderen, nu de Tweede Kamer ook voor een amendement ingediend door de SP heeft gestemd. Het amendement van Kamerlid Gesthuizen regelt dat minister Kamp van Economische Zaken algemeen verbindende voorschriften rond netneutraliteit mag opstellen. Op die manier kan de minister er voor zorgen dat de gewijzigde netneutraliteit in de praktijk vrijwel net zo wordt toegepast als de netneutraliteit zoals die voorheen gold.

Providers moeten zich aan die voorschriften houden. De Autoriteit Consument & Markt gaat erop toezien of de gewijzigde regels door providers worden nageleefd. 

Alles bij de bron; NUAbonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha