Netneutraliteit

De nieuwe regels over netneutraliteit van de Europese Unie zijn vanaf vandaag van kracht.  Op die regels is kritiek, omdat de Nederlandse wet als strenger wordt gezien dan de nieuwe Europese regels. Een eerste voorstel over netneutraliteit kwam in 2013 van toenmalig eurocomissaris Neelie Kroes van Digitale Agenda. Het Europees Parlement is in april 2014 na een hevig debat akkoord gegaan met de telecomhervormingen.

Europese internetaanbieders mogen door de regels geen content blokkeren of online diensten vertragen, beperken of discrimineren. Ook is tariefdiscriminatie verboden. Al het internetverkeer moet even duur zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om het internetverkeer van bepaalde diensten goedkoper of gratis te maken, zoals het aanbieden van gratis internetverkeer voor gebruik in de Netflix-app. Ook moet het internet op alle apparaten en alle diensten even snel worden aangeboden. Het surfen naar bijvoorbeeld NU.nl moet net zo snel gaan als het laden van een programma op NPO gemist.

Kritiek op de regels kwam vooral doordat die minder streng zijn dan de nationale regelgeving in Nederland. Onder de Europese versie mogen zogenoemde 'gespecialiseerde diensten' worden voorgetrokken. Volgens critici zet dat de weg open voor een 'elite-internet', dat juist indruist tegen het idee van open internet. Ook is niet duidelijk welke diensten zo'n uitzonderingspositie mogen krijgen. Het staat providers door de Europese regels vrij om internetverkeer af te knijpen als er drukte wordt verwacht. In de Nederlandse wet mocht dat pas als het druk is.

Alles bij de bron; NU


Netneutraliteit heeft providers niet geschaad, maar juist hun omzet per klant verhoogd en de investeringen in netwerken op peil gehouden. Dat concludeert de voorman van de FCC, de Amerikaanse overheidsinstantie die communicatie onder haar hoede heeft.

"Een open internet zorgt voor meer netwerkgebruik en - verrassing! - dat hogere gebruik leidt tot meer omzet per gebruiker. Meer openheid, meer vraag, meer breedband. Zo simpel ligt het."

Iets meer dan een jaar geleden voerde de FCC, ondanks protesten van providers als Verizon, netneutraliteit in de Verenigde Staten in. Isp's worden beschouwd als nutsbedrijven. Zo mogen providers geen verkeer meer afknijpen of betalende partijen prioriteit geven. Volgens Wheeler hebben providers het publiek en de overheid geprobeerd een rad voor de ogen te draaien. "Het hele argument dat we of een open internet of robuuste netwerkinvesteringen konden hebben, was en blijft een valse keuze. We kunnen beide hebben."

Alles bij de bron; Tweakers


Grappig, hoe soms dingen het nieuws van de dag kunnen zijn, maar daarna compleet vergeten lijken. Zoals Europa’s besluit om netneutraliteit te beschermen. Hoe staat het er eigenlijk mee?

Hoewel de nieuwe regels eind vorige maand van kracht zijn geworden, zijn ze niet meteen effectief. Het samenwerkings­verband van de toezicht­houders in Europa, genaamd BEREC, denkt op dit moment na over de precieze uitleg van die regels. Hoe heeft de wetgever dat-en-dat woord bedoeld en hoe kunnen we die regels zo effectief mogelijk handhaven? De precieze interpretatie van de wettekst door de toezichthouder heeft natuurlijk impact op onze vrijheid, maar de fundamenten staan wel al vast.

Om zich goed te oriënteren op de verschillende invalshoeken heeft BEREC heeft vertegenwoordigers van internet­providers en een kleine delegatie van burgerrechtenorganisaties uitgenodigd om suggesties te doen. BoF vertrouwt hierbij op het goede werk van onze collega’s van EDRi en Access Now. In hun gesprek met BEREC ging het vooral over de nitty gritty van de wetsartikelen. De belangrijkste aandachtspunten hebben zij, ook namens ons, op papier gezet (samenvatting).

Mede op basis van die gesprekken schrijft BEREC een concepttekst over haar handhavings­beleid. Dat concept wordt in juni gedurende een paar weken ter consultatie aangeboden: iedereen mag er op schieten. Op basis van dat commentaar publiceert BEREC dan eind augustus het definitieve handhavingsbeleid. Vanaf dat moment kan er echt niets meer aan de regels worden aangepast. Hoe netneutraliteit wordt toegepast valt of staat vanaf dat moment vooral met de handhaving door de nationale toezichthouders.

Ondanks dat netneutraliteit nu op Europees niveau geregeld wordt, kan de Nederlandse wetgever nog niet helemaal stil zitten. De minister heeft afgelopen week daarvoor een wetsvoorstel naar het parlement gestuurd. De aanpassing is vooral een cosmetische en het adviesorgaan van de regering, de Raad van State, vond het wel zorgelijk dat de regering “geen aandacht besteedt aan de verschillen tussen het bestaande en het nieuwe regime en de gevolgen daarvan voor eindgebruikers en aanbieders.”

Bof zal de nationale toezichthouder, de ACM, scherp in de gaten houden, want zonder effectieve handhaving hebben we helemaal niets aan een wettelijke bescherming van netneutraliteit. Los daarvan inventariseren we ook waar de Europese regels tekort schieten. Als blijkt dat providers misbruik maken van de loopholes, dan gaan we de Europese Commissie overtuigen dat de regels verscherpt moeten worden.

Alles bij de bron; BoF


Als de term 'netneutraliteit' je vaag bekend voorkomt kan dat kloppen: Dat hebben we in Nederland al sinds 2012. De Nederlandse wet was uniek, omdat hij zo streng was.

Daarom wilden veel voorstanders die wet ook in Europa aannemen. De Europese lidstaten, en de providers zelf, vonden dat ook wel een goed idee - maar wel met een paar uitzonderingen. En dat maakte iedereen die eerst voorstander van de Europese wet was plotseling tot tegenstander. De Europese wet geldt echter boven de Nederlandse, waardoor onze eigen wet eigenlijk overbodig is geworden.

De wet is nu aangenomen, met die paar uitzonderingen erin opgenomen. De uitzonderingen laten veel ruimte voor interpretatie, en daar zijn tegenstanders niet blij mee.

Lees alles bij de bron; CompIdee

Het Europees Parlement stemde daarnet over het op Europees niveau beschermen van het principe van netneutraliteit. Het parlement heeft ingestemd met een voorstel dat meerdere loopholes kent en waarmee we de goede bescherming in de Nederlandse regels kwijtraken.

Zeg maar dag tegen de bescherming van het principe van netneutraliteit zoals we dat in Nederland kennen. En dat is eeuwig zonde, want op basis van dat principe wordt al het internetverkeer op dezelfde manier behandeld. Dat zorgt ervoor dat jij als eindgebruiker bepaalt wat je op internet doet, in plaats van je internetaanbieder. 

De parlementsleden en de Europese Commissie zullen, als ze het over deze stemming hebben, vooral praten over het succesvol inperken van die roamingtarieven. Dat ze niet nog een paar maanden langer wilde onderhandelen om ook netneutraliteit goed te regelen, zullen ze liever verzwijgen.

Het voorstel dat nu is goedgekeurd zal over een maanden van kracht worden. Omdat het gaat om een zogenaamde ‘regulation‘ worden daarmee onze eigen regels ongezien overschreven. De nieuwe Europese regels kennen een viertal loopholes. Het principe van netneutraliteit is onvoldoende beschermd door de gebrekkige definities van ‘specialized services’ en ‘overbelasting van netwerken’. Ook heeft onze toezichthouder onvoldoende vrijheid om op te treden tegen de negatieve gevolgen van zero rating. Tenslotte laat het voorstel ruimte voor ongelijke behandeling van bepaald internetverkeer, bijvoorbeeld als dat is versleuteld.

Alles bij de bron; BoF

Nog maar zes dagen en dan wordt er in het Europees parlement gestemd over nieuwe regels voor netneutraliteit. Als het voorstel aangenomen wordt, zou het betekenen dat die Europese regels in plaats van de onze komen. Het huidige Europese voorstel is niet goed, maar kan met een paar wijzigingen redelijk goed worden. Die wijzigingen komen er niet zomaar, daar is jouw hulp bij nodig.

 

In Nederland hebben we sinds een paar jaar netneutraliteit bij wet geregeld: het principe dat jij zelf bepaalt wat je op internet doet, en niet jouw provider. In Europa willen ze dat nu ook, maar het huidige voorstel is een slap aftreksel van het principe. De stemming van volgende week is de laatste kans om met vier wijzigingen netneutraliteit behoorlijk stevig in Europese regels te verankeren.

 

Over welke wijzigingen we het precies hebben? Het Europees Parlement moet het voorstel zo veranderen dat gegarandeerd is dat al het internetverkeer écht gelijk wordt behandelt. Het mag daarbij niet uitmaken of dat verkeer versleuteld is of niet. Een tweede wijziging zorgt ervoor dat providers geen misbruik kunnen maken van de uitzondering die “het voorkomen van opstoppingen” mogelijk maakt. In het Europese wetsvoorstel is ook ruimte voor ‘specialized services’, diensten die wél via een internetverbinding worden geleverd en een speciale behandeling echt nodig zeggen te hebben. Dat is op zich al een loophole, maar de derde wijziging beperkt potentieel misbruik ervan. Tenslotte moet elke lidstaat vrij zijn om met extra regels andere loopholes te dichten.

 

Maar, die vier wijzigingen komen er niet zomaar. Daar is jouw hulp bij nodig. Elk beetje kan het verschil maken. Veel moeite kost je dat niet. Als je een parlementslid een mailtje stuurt of belt (of beide!) ben je al bergen aan het verzetten. Je hoeft ook geen parlementsleden te overtuigen in een taal die je niet machtig bent: Nederlandse parlementsleden spreken Nederlands. En om je helemaal op weg te helpen hebben we, samen met onze collega’s in Europa, savetheinternet.eu/finalcountdown opgetuigd. Op de site vind je de e-mailadressen van relevante parlementsleden en voorbeeldteksten die je kunt gebruiken om jouw standpunt over netneutraliteit over te brengen – maar het sterkst is als je je eigen tekst maakt.

Kortom, help ons, maar help bovenal je zelf. In Nederland hebben we netneutraliteit en bepaal je zelf wat je op internet doet. Het zou mooi zijn als we het Europees Parlement kunnen overtuigen dat die regels eigenlijk voor heel Europa zouden moeten gelden. Ga naar savetheinternet.eu/finalcountdown en mail tenminste één parlementslid. Idealiter bel je een dagje later er nog even achteraan. 

Bron; BoF

Volgens de minister van Economische Zaken gelden de regels voor netneutraliteit, kort gezegd, alleen voor internetproviders. Dat is een uitholling van het principe en brengt jouw vrijheid in gevaar.

Stel dat het Ahold-concern in elke Albert Heijn, Etos en Gall & Gall gratis internet levert aan haar klanten. Ahold hoeft daarvoor alleen een deal te maken met een aanbieder zoals KPN of Ziggo. Is juridisch gezien dan Albert Heijn of Ahold die (jargon-alert!) de “aanbieder van een openbare internet­toegangsdienst” of KPN danwel Ziggo ? Die laatsten moeten het internet netneutraal aanbieden, maar de Albert Heijn of de Etos hoeft dat niet, vindt de minister. En dat maakt dat jij niet meer zelf kan beslissen wat je op internet doet. 

Immers, omdat het internet van de Albert Heijn en de Etos niet netneutraal hoeft te zijn, kunnen zij je ook een surrogaat aanbieden. Moedertje Ahold kan het interessant vinden om jou toegang tot het internet te bieden, maar zonder toegang tot de websites van concurrenten. Of, om de toegang van het internet te integreren in een portal van Bol. Of misschien sluit Ahold wel een deal met hele andere bedrijven.

Bits of Freedom vindt daarom dat het uitgangspunt is: als je toegang tot het internet aanbiedt op een plek met een publiek karakter, dat ook niet-discriminerende toegang tot het hele internet moet zijn. Wat ons betreft zouden de regels van netneutraliteit ook moeten gelden als je toegang tot internet krijgt op de camping, in een kroeg of in de bus. Al die plekken hebben, anders dan jouw huis of je kantoor, een “publiek karakter”.

Dat is een andere invulling van het principe dan die van de minister van Economische Zaken. Die zegt nu doodleuk: alleen internetaanbieders moeten volledige en niet-discriminerende toegang tot internet aanbieden. Alle andere aanbieders kunnen doen en laten wat ze willen – ook als ze daarmee jouw keuzevrijheid ondermijnen.

Alles bij de bron; BoF

De European Broadcasting Union (EBU), een koepelorganisatie die alle Europese publieke omroepen vertegenwoordigt, heeft een dringende oproep gedaan aan Europese regeringen om duidelijke netneutraliteitsregels aan te nemen. In de verklaring staat onder meer dat deze regels noodzakelijk zijn om de vrijheid van meningsuiting in het digitale tijdperk te versterken.

Hoewel er al diverse stappen zijn genomen om netneutraliteit op Europees vlak te regelen, zijn er nog steeds gesprekken gaande over hoe dat het beste geregeld kan worden. De Europese Commisie, het Europese parlement en de Raad van Europa moeten overeenstemming bereiken voordat er over een gemeenschappelijk standpunt kan worden gestemd en het kan worden opgenomen in Europese regelgeving. 

De angst bestaat dat er een minder strenge netneutraliteit op tafel komt te liggen. De Raad van Europa wil definities verzwakken, het Europees Parlement stemde nog voor een strengere definitie vannetneutraliteit, zoals ook in Nederland is vastgelegd in de wet.

Alles bij de bron; VillaMedia

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha