Er komt een einde aan de onbeperkte macht van Google in Europa, voorspelt Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Niet alleen komt er mogelijk eind dit jaar al strengere Europese wetgeving met miljoenenboetes, ook de publieke weerzin tegen het ongebreideld verzamelen van persoonsgegevens door Amerikanen groeit. Kohnstamm: "Dat zie ik onder meer aan hoe hard er wordt gewerkt aan Europese dataopslag en zoekmachines."

Google overtreedt het Europese recht op privacy door zonder toestemming van gebruikers privégegevens te verzamelen. Vooruitlopend op de nieuwe Europese wet, waarover nog altijd veel discussie is, hebben zes privacywaakhonden in zes Europese landen zich verenigd om Google alvast juridisch aan te pakken.

Google koppelt sinds 2012 alle persoonlijke gegevens van gebruikers van al zijn diensten aan elkaar - naast de zoekmachine ook Gmail en YouTube. Met als doel: handel drijven met die bergen data. Gebruikers krijgen profielen opgeplakt, zonder dat ze daar invloed op hebben, laat staan toestemming voor geven. En voor die profielen betalen adverteerders Google goud geld.

In nauw overleg met Kohnstamm hebben Frankrijk en Spanje Google nu al boetes opgelegd van enkele tonnen euro's. Het CBP stelt dat Google ook handelt in strijd met de Nederlandse privacywet. "Alleen kunnen wij geen boete opleggen, maar een 'last onder dwangsom'. Google krijgt dan eerst de tijd om het beleid te veranderen."

Alles bij de bron; Trouw