In Nederland is de eerste leerstoel op het gebied van Internetrecht ingesteld. Arno Lodder is benoemd tot hoogleraar Internet governance and regulation aan de Vrije Universiteit. De leerstoel is ook internationaal onderscheidend, door de inbedding in een transnationale context en de nauwe samenwerking met specialisten op het gebied van Europees recht, Volkenrecht en Rechtsfilosofie. 

Lodder verzorgt onder andere de vakken Actualiteiten Internetrecht, Internet Governance en E-commerce Law. Hij heeft gepubliceerd over diverse internetrechtelijke onderwerpen zoals spam, sociale netwerken, virtuele werelden, elektronische handtekeningen en online geschillenoplossing. 

Daarnaast doet hij onderzoek naar de spanning tussen de technische mogelijkheden van internettechnologie en de juridische toelaatbaarheid. Dit doet hij onder andere op het terrein van Cyberwar, het Internet van Dingen (een netwerk van onderling verbonden objecten) en binnen het EU FP7 Hemolia-project Anti Money Laundering.  

Bronnen; villamedia & informatiepro