Het hele doel van fitnesswearables en smartwatches is om zoveel mogelijk data te registeren, zodat je een goed beeld krijgt van je algehele gezondheid. Maar wat wordt er zoal met die gegevens gedaan? We kijken naar het privacybeleid van Garmin om daar een indruk van te geven...

...Eindoordeel 

Het privacybeleid van Garmin is overzichtelijk en duidelijk. Garmin informeert per type persoonsgegeven dat het verwerkt, uitgebreid over de grondslag daarvoor en het doel. Ook de door Garmin aangeboden producten en diensten lijken zo privacyvriendelijk mogelijk te zijn ingesteld. Dat is ook van groot belang nu de smartwatches van Garmin een variatie aan gezondheidsgegevens verwerken.

Er zijn tenslotte ook een aantal aandachtspunten. Zo zou Garmin de grondslag voor doorgiften naar de VS moeten heroverwegen. Het Privacy Shield is namelijk ongeldig verklaard. Garmin deelt data met overige derden, maar specificeert niet duidelijk genoeg wie onder deze categorie vallen.

Alles bij de bron; PCM-Web