Slachtoffers van de toeslagenaffaire en datalekken krijgen geen nieuw burgerservicenummer, zo heeft demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering op basis van onderzoek laten weten. Begin 2021 had VVD-Kamerlid Lodders Kamervragen gesteld over een nieuw BSN voor slachtoffers van de toeslagenaffaire...

...Volgens de onderzoekers zou een nieuw BSN niet de problemen van slachtoffers van de toeslagenaffaire wegnemen. "Als het BSN wijzigt zal de ‘ongewenste historie’ niet verdwijnen. Zelfs als het BSN op de meest grondige manier wordt gewijzigd, zal de historie nog steeds naar een bepaalde persoon zijn te herleiden. Dat komt vooral omdat het BSN niet het enige identificerende gegeven is", zo stellen ze.

Naast slachtoffers van de toeslagenaffaire werd ook gekeken of slachtoffers van datalekken een nieuw BSN zouden moeten krijgen. Het gaat dan om personen van wie het burgerservicenummer onbedoeld is gelekt. Daar stellen de onderzoekers dat het wijzigen van het BSN in zekere zin wel een oplossing is. "Immers, het vervangen van het BSN betekent dat het oude niet meer geldig is en niet meer misbruikt kan worden. Het risico op misbruik wordt gereduceerd."

Er zijn echter ook nadelen. "Tegelijkertijd veroorzaakt het voor de burger veel regeldruk, is er risico op fouten en brengt het voor de overheid veel kosten en risico voor de uitvoering met zich mee", concludeert Van Huffelen, die de aanbevelingen van de onderzoekers volgt en het huidige beleid, waarbij een burger geen tweede of nieuw BSN kan krijgen, ongewijzigd laat.

Alles bij de bron; Security