Programmeurs kunnen tijdens de Hackaton AntiFraude op 12 en 13 april in de voormalige Caballero-fabriek in Den Haag concepten voor bestrijding van id-fraude ontwikkelen. Id-fraude is een groeiend probleem, onder meer vanwege de fraudegevoeligheid van DigiD. Deelnemers kunnen tijdens de hackaton aan de slag met test-datasets van basisregistraties.

Binnenlandse Zaken startte vorig jaar met een programma voor fraudebestrijding. De hackaton wordt volgens de site georganiseerd 'om tunnelvisie te voorkomen en het bestaande denkkader te verruimen'. Een jury beoordeelt aan het eind van de tweede dag de ontwikkelde concepten. De hoofdprijs is 1500 euro, de tweede en derde prijs is 500 euro. 

Alles bij de bron; WebWereld