In toenemende mate doen (cyber-) criminelen zich voor als andere individuen, maar ook als nepvertegenwoordigers van bedrijven en andere organisaties. Ik voorspel dat 2015 het jaar wordt waarbij het probleem identiteitsdiefstal ons boven het hoofd groeit. Daarmee bedoel ik dat dusdanig grote aantallen mensen, bedrijven en organisaties hier slachtoffer van zullen worden, en het totale schadebedrag zodanig zal oplopen, dat het een serieus thema in het nieuws en in de Tweede Kamer zal worden. Met als gevolg dat er, mogelijk draconische, maatregelen genomen zullen (moeten) worden.

En met ook als (hopelijk) gevolg dat steeds meer naïve individuën zullen inzien dat ze wel degelijk iets te verbergen hebben, namelijk wie en wat zij zijn, en waar zij voor staan. Oftewel, hun identiteit.

Deze voorspelling is wellicht een tikkie flauw, want die trend is al duidelijk te zien. Op sites als security.nl, maar ook op TV porgramma's, o.a. voor consumenten. Voorbeeld: RTL4 journaal 2014-11-28 19:30 had als openingsthema een lek waarbij identificerende gegevens van de meerderheid van de Nederlandse basisschoolleerlingen op straat hadden kunnen liggen. Ik verwacht dat TV-programma's als "Opgelicht?" zullen meer kijkers krijgen, en dat zal ook gelden voor andere consumentenprogramma's die meer aandacht aan dit onderwerp zullen schenken.

Wellicht is dit wishful thinking, maar zodra de kijker meer geïnteresseerd raakt in deze materie, zul je Ronald Prins en conculega's ook wel in deze programma's zien verschijnen.

Ik noem hieronder een aantal aandachtspunten die we m.i. ASAP moeten oppakken. Deze opsomming is zeker niet compleet: zie het als een aanzet om het thema identiteitsdiefstal op agenda's te krijgen en meer onderzoek uit te voeren naar mogelijke aanvalsvectoren....

... Ik hoop dat steeds meer mensen, en vooral beleidsmakers, inzien dat we op een ravijn afstormen. En dat we ons in de materie moeten verdiepen (ja, ook jij, beleidsmaker), en bijtijds maatregelen moeten nemen.

Lees alles bij de bron; Security