Internetaanbieders moeten van de EU webverkeer naar buitenlandse sites met kinderporno gaan blokkeren. Maar er zijn effectievere manieren om verspreiding tegen te gaan.

Iedereen die echt op zoek is naar kinderporno kan een blokkade eenvoudig omzeilen, zegt van Joe McNamee van Digital Civil Rights in Europe, een netwerk dat burger-rechten op internet verdedigd. „Er staan genoeg instructiefilmpjes op YouTube om uit te leggen hoe dat werkt.” Volgens hem is het voorstel van Malmström zinloos, omdat zeer weinig mensen per ongeluk op kinderporno stuiten.

Filteren van websites staat volgens critici op gespannen voet met de vrijheid van meningsuiting. „Het Europese voorstel raakt gevaarlijk dicht aan censuur”, zegt directeur Ot van Daalen van de stichting Bits of Freedom. BoF vreest dat Europa afstevent op een situatie als in Australië, waar een webfilter in voorbereiding is om allerlei sites te blokkeren. Bijvoorbeeld ook sites waar kopieën van muziek en films zijn te vinden.

Sophie in’t Veld, EP D66, noemt het een schijnmaatregel. Het ontbreekt aan economische motieven : „Veel kinderpornosites zijn ondergebracht in de VS, en daar wordt weinig gedaan met het verzoek van Europa om ze aan te pakken. Maar als je ziet hoeveel energie de VS steekt in het uitbannen van websites die het copyright op muziek en video’s schenden, dan weet je waar de prioriteit ligt.”

De grote Nederlandse providers hebben al afgesproken om op vrijwillige basis websites met kinderporno te filteren. Het KLPD en Meldpunt Kinderporno leveren in samenwerking met de Europese politiediensten een lijst met meer dan duizend te blokkeren sites.

Bron; NRC


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!