EU-lidstaten mogen mensen niet zomaar de toegang tot internet ontzeggen. 

Wanneer iemand verdacht wordt van illegaal downloaden, kan zijn toegang tot het net wel worden beperkt, maar daar dient een zorgvuldige procedure met wederhoor aan vooraf te gaan.

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn het daar donderdag over eens geworden. Het betreft een onderwerp waarover het Europarlement medezeggenschap heeft en waar het dus in samenspraak met de lidstaten uit moet zien te komen.

Proces

Het Europarlement had er sterk op aangedrongen om internetgebruikers bij verondersteld misbruik te beschermen tegen afsluiting zonder vorm van proces.

Omdat de regeling deel uitmaakt van een breder telecompakket moesten de lidstaten er zich wel bij neerleggen

Lees verder bij de bron; www.nu.nl