Digitale Schandpaal

Een Italiaanse rechter heeft vier medewerkers van Google woensdag veroordeeld wegens het overtreden van de wetten op de privacy. Aanleiding is een webvideo die Italiaanse scholieren in 2006 op een website van Google zetten, waarop te zien was hoe ze een autistische klasgenoot pestten.

De rechter veroordeelde de medewerkers gisteren tot zes maanden gevangenisstraf, maar ze hoeven die volgens het Italiaanse rechtssysteem niet uit te zitten. Drie van de vier werken nu nog bij Google, waaronder David Drummond, directeur juridische zaken en Peter Fleischer, privacy-adviseur, en George Reyes, voormalig financieel directeur.

Het is de eerste keer dat Google-medewerkers persoonlijk veroordeeld worden voor iets wat gebruikers online zetten...

...Een van de veroordeelden, Peter Fleischer, zegt op zijn blog: „Deze uitspraak schept een gevaarlijk precedent. Als de werknemers van een internetbedrijf verantwoordelijk worden gehouden voor elke video op een hosting platform, zonder dat ze een rol spelen in die video, dan heeft onze aansprakelijkheid geen grenzen meer.”....

....„Als elke zin, foto of video op internet eerst gecontroleerd moet worden houdt het web zoals we dat nu kennen, op te bestaan.“

Lees verder bij de bron; www.nrc.nl

Een commentaar op dit item verscheen zaterdag 6 maart in het NRC bij de ingestuurde brieven;

......Volgens Europese en nationale regelgeving echter zijn bedrijven die ruimte geven aan het doorgeven of toegang verschaffen van diensten van de informatiemaatschappij, de zogeheten hosting providers, niet aansprakelijk voor de inhoud van het materiaal dat de gebruikers plaatsen. Laat staan dat daar een privacymanager en de marketingdirecteur van het bedrijf op aangesproken zouden kunnen worden. Wel hebben de hosting providers de plicht om, als zij op de hoogte worden gebracht van onrechtmatige inhoud, deze zo snel mogelijk te verwijderen. Het lijkt mij dat Google in dit geval daaraan heeft voldaan.

Deze bepaling is juist zo belangrijk omdat degene die ruimte biedt aan de vrijheid van informatie en meningsuiting door het bieden van een platform dat hij niet controleert, niet kan worden aangesproken op die inhoud. Ook een zoekmachine mag niet op de gevonden resultaten of de inhoud van de getransporteerde informatie worden aangesproken. Wie zou het in zijn hoofd halen een transportbedrijf de inhoud van al zijn pakjes te laten controleren?

Google heeft de verstandige stap genomen om in beroep te gaan. Het zou voor de vrijheid op internet en de vrijheid van meningsuiting en de geloofwaardigheid van het Italiaanse rechtssysteem goed zijn als deze uitspraak van de Milanese rechtbank zo snel mogelijk vernietigd wordt.

Rob van den Hoven van Genderen

Computer Law Institute, faculteit rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit

 

 

 

De SP en GroenLinks stellen beide Kamervragen aan de minister van Justitie over de groei van internettaps. Volgens de partijen schenden veel taps de privacy van niet-verdachten. CDA ziet geen probleem.

Beide partijen eisen opheldering van minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) over de onthulling van het aantal internettaps die de stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) afgelopen jaren heeft gezet. Uit die cijfers blijkt dat Justitie en de geheime diensten AIVD en MIVD steeds meer taps op internetverbindingen laten uitvoeren. Ook al is het aantal vergeleken met de hoeveelheid telefoontaps nog zeer bescheiden.

Justitie ontdekt internet


SP-Kamerlid Arda Gerkens wil van de minister weten of deze cijfers overeenkomen met de registraties die het KLPD op last van het ministerie doet. Verder eist de partij dat er, net zoals bij de telefoontaps, een internationale vergelijking wordt gemaakt. "We weten inmiddels dat Nederland internationaal aan kop staat betreft het aantal telefoontaps. We willen nu ook weten hoe dat met internettaps zit."

Lees verder bij de bron; www.webwereld.nl

Het kabinet zal ervoor zorgen dat illegale Nederlandse downloaders niet van het internet worden afgesloten, zoals in het ACTA-verdrag wordt besproken. Overleg over het zeer omstreden Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) vindt achter gesloten deuren plaats, tot ongenoegen van Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken).

Ze erkent dat de manier waarop de ACTA-onderhandelingen plaatsvinden te mistig zijn. Het ACTA-verdrag is een initiatief van Japan en de Verenigde Staten en gaat over het neerzetten van een standaard om intellectueel eigendom te beschermen. Daarbij worden maatregelen als het afsluiten van internetgebruikers niet geschuwd.

Lees verder bij de bron; www.security.nl

Vorig jaar zijn er op verzoek van de overheid minimaal 335 internettaps geplaatst, dat blijkt uit cijfers van de stichting NBIP (Nationale Beheersorganisatie voor Internet Providers). Ten opzichte van 2008 steeg het aantal taps van internet en VoIP dat NBIP kreeg te verwerken met 29%. In 2007 ging het nog om 147 taps, terwijl de overheid in 2003 dit middel slechts 12 keer inzette. Gemiddeld werd in 2009 een internetverbinding 27 dagen getapt, een afname ten opzichte van het jaar daarvoor, toen dit nog 30 dagen was.

Lees verder bij de bron; www.security.nl

‘Discretie’ EU over onderhandelingen voedt speculaties over harde aanpak van illegaal downloaden.

De EU bespreekt met tien landen regels om illegaal downloaden van muziek en films aan te pakken. Critici vrezen dat alle internetters hierdoor in hun vrijheid worden beknot.

Bijeenkomsten in Guadelajara, Seoul en Rabat. Uitgelekte documenten. Alarmerende berichten op weblogs. De verhalen over de onderhandelingen tussen de Europese Unie en een tiental andere landen over de aanpak van productvervalsingen en internetpiraterij hebben wel iets weg van een spannende complottheorie.

Critici zijn bezorgd dat via de achterdeur strenge regels worden ingevoerd die de vrijheid op internet beperken. De Europese Commissie ontkent dat. Volgens het dagelijks bestuur van de Europese Unie zijn de onderhandelingen in een dermate vroeg stadium dat nog geen conclusies kunnen worden getrokken.

De landen waar de EU mee onderhandelt zijn de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan, Mexico, Marokko, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Korea en Zwitserland. Ze praten al sinds 2007 over een Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).

Het onderdeel daarvan over bestrijding van vervalsingen van merken is niet zo controversieel. De ophef gaat over het „beschermen van intellectueel eigendom in de digitale omgeving”.

Deel uit een artikel in de abonnee versie van het NRC

In het diepste geheim onderhandelen veel landen over antipiraterijverbond ACTA. Maar uit achterkamertjes wordt gelekt en dan blijkt de regenteske uitverkoop van vrijheden. De vijf vuigste geheimen.

Al jaren onderhandelen de landen van de Europese Unie, de Verenigde Staten, Noord Korea, Japan, Canada en enkele andere landen over de Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Dat internationale handelsverdrag moet piraterij en namaak bestrijden. Terwijl de pleitbezorgers van diverse industrieën alle ruimte krijgen aan te haken, worden de burgers voor een voldongen feit gesteld: slikken of stikken.

Webwereld zet de vijf meest vuige ACTA-zaken op een rijtje. Geheimen die u niet mocht weten, maar die inmiddels toch bekend zijn geworden. Volgens ambtenaren die we spreken, omdat sommige zaken gewoon tè erg zijn en zij “buiten kantoortijd ook gewoon burger zijn.”

 

Lees verder bij de bron; www.webwereld.nl

Een lijst met mail-, huisadressen en 06-nummers van alle PvdA-politici én donateurs in de regio Amsterdam ligt op straat. De site wordt beheerd door een oud-wethouder.

Het gaat om namen, adressen, telefoonnummers en persoonlijke e-mailadressen van honderden PvdA-leden die in 2007 actief waren voor de partij. Veel leden zijn nu ook nog steeds actief in de partij en bekleden nog steeds of tot voor kort hoge functies in de Nederlandse politiek. Webwereld kwam de lijst met gegevens van politici en partijdonateurs op het spoor na een tip van een lezer....

...Een woordvoerster van de PvdA zegt in een korte reactie: "We betreuren het en zijn er hard mee bezig om het zo snel mogelijk eraf te krijgen."

Update 15.44 uur: Lijst is nog steeds te downloaden via open directory. reactie van de PvdA toegevoegd.

Update 16.06 uur: Een tweede tipgever wijst erop dat ook het wachtwoord van de database is gepubliceerd in de open directory op de server van Informatieweb.

Lees verder bij de bron; www.webwereld.nl

Dinsdagmorgen treedt een Duitse wet in werking om sites met kinderporno te blokkeren. Het draagvlak voor de wet is echter inmiddels flink afgekalfd; donderdag wordt waarschijnlijk al een wet ingediend die de regeling moet terugdraaien.

Het Duitse internetfilter is bedoeld om websites met kinderporno te blokkeren. Net als vergelijkbare plannen in andere landen, zoals in Frankrijk en in Australië, veroorzaakte het Duitse voorstel veel ophef. Critici zagen het plan als een poging om het web te censureren en vonden het filter een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. Ook kwam er kritiek op het feit dat de politie de lijst met verboden websites zou moeten opstellen: de rechter zou er niet aan te pas komen.

Tegenstanders vreesden dat er daardoor te veel macht bij de politie zou komen te liggen.

lees verder bij de bron; www.tweakers.net

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha