Encryptie en anonimiteit zijn essentieel om mensenrechten als privacy en het recht op vrijheid van meningsuiting te beschermen, zo heeft David Kaye laten weten, de speciale rapporteur van de Verenigde Naties op het gebied van vrijheid van meningsuiting. "Encryptie en anonimiteit, los van elkaar of samen, creëren een privacygebied om meningen en geloof te beschermen. Ze maken bijvoorbeeld privécommunicatie mogelijk en kunnen een mening afschermen van controle van buitenaf, wat met name in vijandige politieke, sociale, religieuze en juridische omgevingen belangrijk is", zo stelt hij in een nieuwe rapport (doc).

Ook in landen die onrechtmatige censuur door middel van filtering en andere technologieën toepassen kan het gebruik van encryptie en anonimiteit individuen helpen om deze barrières te slechten en zonder tussenkomst van de autoriteiten toegang tot informatie en ideeën te krijgen. Volgens Kaye zijn journalisten, onderzoekers, advocaten en de burgermaatschappij daarnaast van encryptie en anonimiteit afhankelijk om zichzelf, en hun bronnen, klanten en partners, tegen surveillance en intimidatie te beschermen.

Lees verder: security.nl