Vertrouwensapsecten van cloud computing. Daar draaide het ECP-EPN symposium ‘Trustaspecten van cloud computing’ om, dat op 19 mei jl. plaats had in Nieuwspoort in Den Haag.

Vertrouwen in cloud computing draait om zaken als: toekomstige beschikbaarheid van de data, continuïteit, makkelijk kunnen wisselen van leverancier, veilige systemen en privacy....

Van der Burg (VVD) zoekt de oplossing niet in wetgeving, maar in het maken van slimme keuzes (vitale onderdelen in gesloten cloud, servers in Nederland) en goede afspraken (eisen garanties en transparantie) met aanbieders. Cloud strategie rijk kan voorbeeldrol zijn voor andere overheden en bedrijven en hen verleiden met hergebruik van goede toepassingen.

In een reactie werd gezegd dat een andere business case ontstaat, wanneer klanten eisen dat data in het land blijft. Dataprotectie en privacy wordt belangrijk gevonden, maar dat maakt de oplossing duurder en de klant gaat naar andere aanbieder....

Panellid Christian „t Hof (Rathenau Instituut) voorziet spanningen tussen de EU en de VS over privacy: welke overheid mag wat inzien? Laat het regime gelden van de persoon die de data gebruikt

Lees hier het verslag vh symposium  (PDF)