De Private Browsingfunctie in Safari moet ervoor zorgen dat gebruikers websites kunnen bezoeken zonder dat informatie hierover op het systeem wordt opgeslagen, maar door een bug in de browser blijkt dit niet altijd het geval te zijn en blijven er toch sporen achter. Normaliter bewaart Safari tijdens het surfen het favicon en het adres van bezochte websites in de database van favicons in een database om ze voor andere zaken te gebruiken, zoals bookmarks en surfgeschiedenis. Nu blijkt dat Safari ook in het geval van Private Browsing deze informatie in de database bewaart. Iemand die fysiek toegang tot de computer heeft kan zodoende eerder bezochte websites bekijken.

Een lezer meldt hoe het databasebestand bij hem 45MB aan URL's bevatte en jaren terugging. Totdat Apple met een oplossing komt krijgen gebruikers het advies om een andere browser te gebruiken, een eigen en versleuteld systeem te gebruiken of handmatig de icondatabase te verwijderen.

Alles bij de bron; Security