Scholen zijn zich te weinig bewust van de risico’s op het gebied van internetbeveiliging, terwijl steeds meer gegevens over leerlingen digitaal worden opgeslagen. Het is onterecht om de verantwoordelijkheid voor die beveiliging volledig bij scholen te leggen, schrijft de Onderwijsraad in een rapport dat vorige week verscheen. De overheid zou het onderwijs daarin meer moeten ondersteunen.

In het eerste kwartaal van dit jaar meldde zich zeventig keer een onderwijsinstelling bij de Autoriteit Persoonsgegevens over data die mogelijk in verkeerde handen zijn gevallen. Dat kan gaan over zowel een verkeerd gestuurde e-mail met privégegevens, of aan het verlies van grote hoeveelheden data. Volgens de Onderwijsraad neemt het risico op dergelijke incidenten toe.

Bas Verstraten herkent dat. Hij zit nu zo’n vier jaar in de MR van de Martenaskoalle, een openbare basisschool in het Friese Bitgummole met zo’n honderd leerlingen. Aandacht voor privacy en ICT-beveiliging is er sporadisch. “Toen er bij ons tabletonderwijs werd ingevoerd, las ik min of meer bij toeval dat de leverancier op de vingers was getikt door de Autoriteit Persoonsgegevens. Toen ben ik vragen gaan stellen. En uiteindelijk is er een duidelijke overeenkomst gesloten over wat er wel en niet mag gebeuren met de data.”

Maar de meeste ouders hebben geen idee wat de school allemaal voor informatie over hun kinderen opslaat. Laat staan dat ze zich afvragen hoe het met de beveiliging van die data geregeld is, zegt belangenorganisatie Ouders & Onderwijs op basis van een enquête onder duizend ouders. Wel krijgt Ouders & Onderwijs steeds meer vragen over de privacy van leerlingen. “Vooral als er problemen zijn met het kind, lijken ouders zich af te vragen hoe het eigenlijk is geregeld op school”, aldus een woordvoerder. 

Alles bij de bron; Trouw