Minister Plasterk onderzoekt in welke mate de broncode van de Basisregistratie Personen (BRP) kan worden vrijgegeven. Hij zegt transparantie na te streven met het vrijgeven en daarnaast als bijkomend voordeel een "gratis kwaliteitscontrole" te krijgen van de software door derden. Maar, zo zegt Plasterk, er zitten natuurlijk ook risico's aan "door analyse van de code kunnen kwaadwillenden beveiligingstechnisch kritische plekken ontdekken en deze op een later moment, als de BRP-voorzieningen gebruikt worden, benutten".

Daarom kijkt Plasterk met deskundigen wat er uit de broncode moet worden gehaald voordat die wordt vrijgegeven. De eerste versie komt begin 2015 vrij, gestript van in ieder geval delen die de uitwisseling van gegevens betreffen (berichten), de firewall(instellingen), de onderdelen voor identificatie en authenticatie c.q. de PKIO-certificaten, de IP-adressen, beveiligingssleutels respectievelijk -codes en de definitie en de wijze van aanroepen van webservices.

Alles bij de bron; Webwereld