Volgens Mike Rogers, directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA, is encryptie niet slecht, maar juist de toekomst. Autoriteiten zouden echter wel toegang moeten kunnen krijgen tot versleutelde communicatie.

Rogers wil volgens ZDNet dat er een juridische raamwerk komt dat de veiligheid van burgers garandeert en tegelijkertijd de privacy van burgers beschermd. Dit raamwerk moet spelregels bieden waarmee opsporings- en handhavingsinstanties in bepaalde situaties toegang kunnen krijgen tot versleutelde verbindingen en data.

Lees meer: beveiligingsnieuws