Zes grote high-tech bedrijven uit de VS heeft bezwaar aangetekend tegen de zogeheten Investigatory Powers Bill, een wetsvoorstel in Groot-Brittannië dat speurders vergaande bevoegdheden geeft op digitaal gebied. Volgens de Amerikaanse bedrijven is de bewoording van die bevoegdheden dermate vaag, dat er eigenlijk geen grenzen worden gesteld. "De kans dat deze wet - als hij eenmaal is aangenomen - gaat fungeren als voorbeeld voor andere landen is heel groot. Vandaar dat we vanaf het begin een heldere formulering willen", aldus de bedrijven in een verklaring.

De wet schrijft voor dat ISP's gedurende 12 maanden alle digitale gedragingen van hun gebruikers moeten vastleggen in een format dat de speurders er makkelijk toegang toe kunnen krijgen. En in het wetsvoorstel zoals het er nu ligt, is geen duidelijke referentie naar achterdeurtjes in systemen en software. "Zo'n achterdeurtje heeft daarmee geen wettelijke status en wij zijn bang dat individuele rechters hun eigen mening gaan vormen over het onderwerp. Dan krijg je wildgroei en dat willen we niet", aldus de Amerikanen. 

Alles bij de bron; AutomGids