Op een forum voor datalekken worden driehonderdduizend gegevens van Belfius-klanten aangeboden. 

De hacker in kwestie biedt zowel de gegevens van 800.000 klanten van een Spaanse bank aan, als de gegevens van 300.000 bij een Belgische Bank. Op basis van de testdata die de dader vrijgeeft kon Data News afleiden dat het om klanten van Belfius gaat. Een snelle controle doet uitschijnen dat de data correct is. Wel bevat de voorbeelddata verschillende dubbele records, waardoor het werkelijk aantal getroffen klanten mogelijk iets lager ligt.

De dataset bevat onder meer de voor- en achternaam van een klant, het volledige adres, telefoonnummer(s), geboortedatum, rekeningnummer en IBAN. De lijst bevat wel geen financiële details zoals rekeningstanden of transacties.

Alles bij de bron; DataNews