Fraude met DigiD, ook bij de Belastingdienst, is simpel door gebruik van andermans burgerservicenummer (BSN). En dat nummer is relatief eenvoudig in handen te krijgen.

Allerlei instanties en bedrijven (sportverenigingen, vogelhouderclubs, kinderdagverblijven, woningbouwverenigingen) vragen ten onrechte burgerservicenummers aan bezoekers en klanten, waardoor dat nummer in handen valt van een onbekend aantal onbekenden. Daarnaast staat het BSN op paspoorten en rijbewijzen

De VVD Tweede Kamerfractie heeft bij de betrokken kabinetsleden gevraagd hoe groot het probleem is met fraude met het BSN in combinatie met DigiD.

Lees alles bij de bron; webwereld & de vragen staan hier