Mocht er een debat komen over de wenselijkheid van encryptie dan is het belangrijk dat er cijfers zijn over het aantal gevallen waarbij versleuteling de opsporing en vervolging van criminelen in de weg stond, zo heeft Europol in het Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2015 (pdf) laten weten.

Het IOCTA is een jaarlijks terugkerend rapport waarin Europol nieuwe dreigingen en ontwikkelingen op het gebied van cybercrime bespreekt. Er is een apart aanhangsel in het rapport dat over de encryptiediscussie gaat. De afgelopen maanden hebben politici en opsporingsdiensten zoals de FBI regelmatig het gebruik van encryptie gehekeld. Dit zou namelijk de opsporing en vervolging van criminelen hinderen. Cijfers ontbreken echter en daarom gaat de Europese politieorganisatie lidstaten vragen of ze data willen delen, om zo de omvang van het probleem vast te stellen.

In het rapport worden verschillende scenario's besproken hoe er met encryptie kan worden omgegaan. Een optie die Europol voorstaat is het verplicht afstaan van encryptiesleutels. Net als het strafbaar is om een ademtest te weigeren om te zien of je teveel gedronken hebt, is het mogelijk om het niet beschikbaar stellen van een encryptiesleutel, zodat opsporingsdiensten de versleutelde inhoud kunnen onderzoeken, strafbaar te maken", aldus Europol. Volgens de politiedienst heeft dit als voordeel dat een crimineel in beide gevallen kan worden veroordeeld, namelijk als hij zijn encryptiesleutel niet overhandigt, of als hij dat wel doet en de vervolgens ontsleutelde data bewijs bevat.

De politiedienst stelt dat deze maatregel alleen effectief is als de data op de computer van de verdachte staan. In het geval van online communicatie waarbij de encryptiesleutels automatisch worden gegenereerd is het zo goed als onmogelijk om die te achterhalen. 

Alles bij de bron; Security