216 Accountants is getroffen door een datalek. Door het lek zijn klant- en persoonsgegevens van klanten van het bedrijf tijdelijk inzichtelijk geweest voor alle klanten.

In een e-mail gericht aan getroffen klanten meldt het bedrijf op 1 december te zijn overgegaan op een nieuw klantenportaal. Door een menselijke fout bij de leverancier is op het oude klantportaal een bestand met informatie tijdelijk toegankelijk geweest voor alle klanten van het bedrijf. Dit bestand bevatte zowel klant- als persoonsgegevens.

Onderzoek van 216 wijst uit dat een beperkt aantal klanten het bestand heeft aangeklikt wat volgens niet betekent dat zij het bestand hebben gedownload en ingezien. Het bedrijf heeft deze klanten verzocht de informatie permanent te verwijderen. Ook is van het datalek melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

216 adviseert bedrijven personeel te informeren over het mogelijk lek, aangezien het getroffen bestand ook persoonsgegevens van medewerkers kan bevatten. 

Alles bij de bron; DutchIT