Het CBP onderzocht negen zorginstellingen die gezamenlijk meer dan een miljoen patiënten per jaar behandelen. Slechts bij één zorginstelling was sprake van een werkwijze die aan de wettelijke vereisten voldoet. Medewerkers van een zorginstelling mogen alleen toegang krijgen tot patiëntgegevens als zij een behandelrelatie met de betreffende patiënt hebben of als toegang noodzakelijk is voor de ‘beheersmatige afwikkeling van de behandeling’. 

Bij geen van de onderzochte instellingen was de beveiliging of controle zodanig op orde dat het voldeed aan de wettelijke eisen. VIP's, bekende Nederlanders, maar ook leden van de raad van bestuur van de instelling zelf, hebben in de onderzochte instellingen vaak wél meer bescherming tegen onrechtmatige toegang tot hun medische gegevens.

Patiëntenfederatie NPCF is onthutst over de uitkomsten van het onderzoek. “Het is al jaren bekend dat dit een probleem is. Er zijn wettelijke maatregelen genomen, maar nog steeds wordt de privacy van patiënten met voeten getreden. Dit kan niet en dit mag niet meer”, zegt NPCF-directeur Wilna Wind tegenover een verslaggever van Zorgvisie. Het is volgens Wind aan het CBP om in actie te komen. “Het CPB moet zijn tanden laten zien door bijvoorbeeld boetes op te leggen. Afwachten is geen optie, dit gaat om basale patiëntenrechten, die moeten gewoon op orde zijn.”

Alles bij de bron; AutomGids

pdfArtikel uit de krant van 20 juni 2013