Tijdens een debat over de nieuwe spionagewet, oftewel de Investigatory Powers Bill, heeft de Britse regering verduidelijkt dat een bedrijf onder de wetgeving verplicht kan worden om encryptie op te heffen. Daaronder zou ook end-to-end-encryptie vallen.

"Dit is een cruciale bevoegdheid", zo stelde Lord Howe tijdens het debat. "Zonder deze bevoegdheid zou het vermogen voor politie en geheime diensten om communicatie in begrijpelijke vorm te onderscheppen sterk verwaterd worden", voegde hij daaraan toe. Hij legde uit dat er een mogelijkheid moet zijn om die informatie in te zien, als dat nodig en proportioneel is, schrijven TechCrunch en The Register.

In de loop van het debat kwam verder naar voren dat het niet gaat om een verbod op encryptie, dat eerder in het wetsvoorstel opgenomen leek te zijn. Howe ging tijdens het debat niet verder in op de vraag of de bevoegdheid ook zou betekenen dat van bedrijven wordt verwacht dat zij daarmee bij het aanbieden van toekomstige diensten rekening moeten houden. Hij stelde alleen dat dit afhankelijk is van de omstandigheden van het geval.

Tijdens het debat kwam niet aan bod op welke manier end-to-end-encryptie verwijderd zou moeten worden. Dit is technisch namelijk niet mogelijk voor een bedrijf, zonder een verzwakte vorm van encryptie aan te bieden. Dit was ook het standpunt van Lord Strasburger, die aanvoerde dat het standpunt van de overheid ertoe zou leiden dat bedrijven alleen kraakbare encryptie mogen aanbieden, wat dan geen end-to-end-encryptie meer kan zijn.

Howe ging tot slot ook in op de mogelijkheid van equipment interference, een bevoegdheid in het wetsvoorstel dat de mogelijkheid schept op een apparaat van een verdachte te hacken. Deze zou volgens hem uitkomst kunnen bieden in het geval dat het onderscheppen van informatie niet mogelijk is. Indien er eenmaal toegang is tot een apparaat, is immers ook end-to-end-encryptie te omzeilen. Het debat van het wetsvoorstel wordt 19 juli voortgezet en er is een onafhankelijk rapport in de maak over het in bulk verzamelen van informatie en toegang verkrijgen tot apparaten. Dit wordt verwacht in de zomer.

Bron; Tweakers