N.a.v. van het pleidooi om je WiFi toegang goed te beveiligen: ik vroeg mij af of het eigenlijk niet "politiek correcter" is om je eigen WiFi helemaal niet te beveiligen. Natuurlijk, dan bestaat het gevaar dat anderen van mijn capaciteit gebruik gaan maken. En in theorie kunnen hele handige lieden ook mijn post meelezen. In de bijdrage die jullie hebben opgenomen worden daarentegen de maatschappelijke bezwaren breed uitgemeten, van spam via kinderporno tot terrorisme. Dat klinkt mij heel erg in de oren als de taal van lieden aan de rechterkant van het politieke spectrum die "law & order" bepleiten.

Ik reis nogal veel en constateer dat het in sommige landen heel gewoon is dat (bijv. in hotels) WiFi wordt aangeboden zonder enige beveiliging. Terwijl in Italië de wetgever zich heeft laten verleiden om een identificatieplicht in te stellen voor iedereen die WiFi wil gebruiken. In hotels moet je je meestal toch wel identificeren (waarom is weer een andere vraag), maar in internet shops is het een heel gedoe - en openbare WiFi hotspots kunnen dan helemaal niet meer.

Ook al zouden gezagshandhavers willen dat het anders was, ze zullen moeten leren dat internet open is, en dat je het alleen dicht kunt spijkeren met een enorme overlast en verlies aan functionaliteit. En dan ga ik mij afvragen of het wel ethisch is om mijn eigen WiFi dicht te spijkeren. Wie kwaad in de zin heeft kan toch wel (anoniem) op internet komen.

R.


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha