Het ministerie van Veiligheid en Justitie is niet van plan een ‘do not track’-voorziening aan te bieden aan Nederlanders. Het aanbieden van de mogelijkheid je uit te schrijven voor gerichte advertenties op internet is volgens staatssecretaris Fred Teeven onmogelijk en niet wenselijk.

Adverteerders kunnen via activiteiten van internetters een soort profiel aanmaken, ook worden gegevens over de software en hardware van die persoon gebruikt om bepaalde advertenties relevanter te maken.

Dit blijkt uit zijn antwoorden op vragen uit de tweede kamer van het SP lid Gesthuizen

  1. Bent u bekend met het fenomeen “device fingerprinting”?
  2. Bent u op de hoogte van de extreme wens van internetbedrijven om het internetgedrag van internetgebruikers te bestuderen, ondermeer door ook de karakteristieken van de door hen gebruikte apparatuur te analyseren teneinde gericht advertenties op hen los te kunnen laten? 

Acht u dit wenselijk?

Antwoord op vragen 1 en 2
Ik ben bekend met de fenomenen “device fingerprinting” en “behavioural advertising”. Internetten kan tot gevolg hebben dat bedrijven dit internetgebruik waarnemen, gegevens verzamelen, daar conclusies aan verbinden en vervolgens gebruik maken van die informatie. Zo lang bedrijven hierbij handelen in overeenstemming met de wet, acht ik dit niet onwenselijk.

Lees alles bij de bronnen; nu & ikregeer

Op tweakers de achtergronden van haar vragen;

Gesthuizen stelde haar vragen nadat The Wall Street Journal het principe van 'device fingerprinting' behandelde. Daarbij krijgen apparaten op basis van eigenschappen en instellingen, zoals de ingestelde tijd, ondersteunde lettertypen en geïnstalleerde plugins, een unieke id toegewezen. Daarmee kunnen gebruikers worden gevolgd zodat er interesseprofielen samengesteld kunnen worden.

Naar schatting zijn de eigenschappen van 91 procent van de apparaten uniek genoeg voor device fingerprinting. De techniek wordt beschouwd als ingrijpender dan tracking-cookies, omdat cookies kunnen worden verwijderd, terwijl fingerprinting moeilijker te omzeilen is.


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha