Tachtig procent van de bedrijven in ons land is onvoldoende beveiligd tegen computerfraude en één op de tien bedrijven wordt daadwerkelijk slachtoffer van cybercriminaliteit. Omdat daarbij vertrouwelijke informatie gestolen wordt, lopen ondernemers vele miljoenen euro’s schade op.

„Met name door de toename van flexwerken, waarbij werknemers overal over vertrouwelijk bedrijfsinformatie kunnen beschikken, werkt diefstal en het doorverkopen van cruciale verkoop- en klantgegevens in de hand”, stelt HB-directeur Richard Franken. „Daarnaast neemt de kans op het (onbedoeld) lekken van waardevolle bedrijfsgegevens toe omdat de grens tussen privé en werk vervaagt door sociale netwerken als Hyves, LinkedIn, Facebook, en Twitter.”

„Het blijft nattevingerwerk, maar de schade die bedrijven lijden loopt in de vele, misschien wel tientallen, miljoenen euro’s. Veel ondernemingen houden dit soort incidenten binnenskamers, omdat ze zich achteraf schamen dat ze zo makkelijk een prooi geweest zijn van criminelen omdat ze hun beveiliging niet op orde hebben”, meent Franken.

Lees alles bij de bron; telegraaf (Thnx-2-Niek)


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!