BREIN gaat in 2017 nadrukkelijker de strijd aan met illegale downloaders. Die werden tot nu toe ontzien, maar daar wil de anti-piraterijstichting paal en perk aan stellen, zegt directeur Tim Kuik in BNR Digitaal.

Kuik wil in eerste instantie een gedragsverandering teweegbrengen onder downloaders, door IP-adressen van accounts ter beschikking stellen aan de internet service providers (isp's). 'Die kunnen dan de accounthouder een waarschuwing sturen dat er via die account inbreuk gemaakt wordt. In de leveringsvoorwaarden staat dat ze je op de hoogte moeten brengen van illegale activiteiten. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aanbevolen om afspraken te maken met de  isp's over de verwerking van die persoonsgegevens. Want we willen niet de identiteit hebben van die gebruikers.'..

...Doordat iTunes, Spotify en Netflix het consumeren van films en muziek voor een beperkt bedrag toegankelijk hebben gemaakt door er weinig geld voor te vragen, neemt de piraterij bij muziek inmiddels af, zegt Kuik. Maar er is een verschuiving te zien naar stream rippers, die bijvoorbeedl content rippen van YouTube.

Om uploaders uit hun 'schuilplaatsen' te lokken wil BREIN de medewerking van Virtual Private Networks (VPN's) en aanbieders van cyber lockers. Tegen providers die daar niet aan meewerken beginnen we rechtszaken, om dat wel te bewerkstelligen. 'Het is een misverstand om te denken dat iets alleen maar illegaal is als een rechter dat gezegd heeft. Wij kijken daar zorgvuldig naar en op het moment dat mensen tegen de wet handelen, zijn ze onrechtmatig bezig. En dat is illegaal, dat is heel erg simpel.'

Alles bij de bron; BNR