Privacygevoelige informatie, je hebt er al mee te maken als je een offerte of nieuwsbrief verstuurt. Of als je afspraken bijhoudt en contactgegevens van klanten vastlegt. Volgens de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ben je verplicht deze data goed te beschermen. Maar de wet zegt niks over hoe je dat moet doen. Met deze drie tips kun je aan de slag.

1. Vraag alleen naar de gegevens die je echt nodig hebt, wat je niet hebt, hoef je ook niet te beschermen.

2. Bewaar gegevens niet langer dan noodzakelijk.

3. Sla je gegevens offline op, niet alles hoeft altijd online beschikbaar te zijn. Soms kun je ze ook digitaal offline opslaan. "Vraag je steeds af: wat is veiliger, welk risico loop ik per optie?”

Alles bij de bron; KvK