Elk van de lidstaten van de Europese Unie is verplicht om Europese richtlijnen over te nemen in nationale wetgeving. Als een lidstaat zijn verplichtingen niet na komt, sleept de Europese Commissie zo’n land voor het Europees Hof van Justitie. Maar hoe lost een land op als zo’n richtlijn je dwingt wetgeving te maken die strijdig is met de eigen grondwet?

Die verplichte overname in nationale wetgeving gold ook voor de richtlijn waarmee providers gedwongen werden om preventief en langdurig gegevens over de locatie en het communicatiegedrag van gebruikers bij te houden (de “bewaarplicht”). Aanleiding voor de Commissie om een aantal van die infringement procedures te starten, waaronder Roemenië, Zweden en Duitsland.

Sommige landen moedigen de Commissie zelfs aan om een infringement procedure tegen het eigen land te beginnen. Gek hé? Alsof je op straat een agent aan zijn jasje trekt en smeekt om een boete. Maar dit is politiek. De politici van de Duitse regeringspartij CDU steunen pogingen van de Commissie om de implementatie van de bewaarplicht af te dwingen omdat zo’n infringement procedure de druk op het nationale debat verhoogt.

Om een goed beeld te krijgen van wat er achter de schermen speelt vroeg BoF de Commissie alle documenten over vijf van die infringement procedures openbaar te maken. Na een paar maanden ontvingen we enkele duizenden pagina’s post. Nu zien we met welke gemakzucht nationale en Europese leiders over fundamentele bezwaren walsen, dat een beetje turven te veel werk is en hoe waardeloos wetgeving is die in no-time weer door de rechter ongeldig wordt verklaard. Lastig probleem ook: door Europa gedwongen worden om bepaalde regels te implementeren, maar tegelijkertijd dat ook niet kunnen doen omdat die regels strijdig zijn met de eigen grondwet.

De documenten geven ook een idee van wat ons te wachten staat. Zo zette de Commissie de Roemenen onder druk om koste wat het kost een nieuwe bewaarplicht te introduceren nadat de vorige ongrondwettig was verklaard. En ze doet dat “ook al is er een risico dat de wet opnieuw voor het Roemeense Constitutioneel Hof wordt gebracht” – en dus weer ongrondwettig verklaard wordt. En dit is wat Nederland ook op het punt staat te doen: een nieuwe bewaarplicht lanceren in de wetenschap dat die straks opnieuw voor een Nederlandse of Europese rechter sneuvelt.

Alles bij de bron; BoFAbonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha