Tegen de Europese trend in heeft Australië zojuist een behoorlijk straffe bewaarplicht ingevoerd, waarmee telecomproviders gedragsdata tot 2 jaar moeten opslaan. Behalve de forse bewaartermijn zit er nog een verschil in: journalisten vormen een uitzondering vanwege hun bronbescherming.

Om telecomdata van journalisten op te vragen moet apart goedkeuring worden verleend door een panel. Critici stellen echter dat dit proces een wassen neus is, en bovendien is het onduidelijk wie als journalist kan worden gekwalificeerd.

Alles bij de bron; WebWereld


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha