Het Kamerdebat over de bewaarplicht heeft weinig opgeleverd, maar stond bol van de onzinnig- en onwaarheden van parlementariërs én ministers. Een bloemlezing. 

Bewaarplichtdata in onmisbaar.

Telecommetadata is soms cruciaal voor opsporing en bewijslast, maar Justitie kan ook zonder bewaarplicht bij die data. Telecomproviders slaan deze data ook zonder die plicht op, voor zogenaamde bedrijfsdoeleinden. 

'Informatieplicht' in plaats van bewaarplicht.

De PvdA pleit in het debat voor een alternatief, de informatieplicht. Maar wat dit behelst bleef compleet onduidelijk, alleen dat providers data moeten afgeven als justitie dit vordert. En dat ze data wel moeten bewaren. Vooralsnog lijkt het vooral een retorische exercitie om van het label bewaarplicht af te komen. 

Bewaarplicht voor cold cases.

Hier ging minister Ard van der Steur de mist in. Hij beweerde dat de bewaarplicht kan helpen bij het oplossen van cold cases van 5 jaar geleden en herzieningszaken. Maar in beide gevallen geldt dat data ouder dan een jaar niet kan worden opgevraagd.

Regering is voortvarend.

Na het arrest van het Europese Hof (praktisch een jaar geleden) is het kabinet 'voortvarend te werk gegaan' aldus Van der Steur. Maar niets is minder waar. Eerst werd binnen een maand duidelijkheid beloofd, toen voor de zomer, en uiteindelijk kwam de regering pas in november met een inhoudelijke reactie. Ook zei het departement in de herfst nog te wachten op advies van de Raad van State. Dat advies werd echter al in juli verstuurd en lag sindsdien in een la.

Veiligheid en privacy in elkaars verlengde.

De bestrijding van criminaliteit en de privacy liggen in elkaars verlengde, betoogde minister Van der Steur . "Het gaat in beide gevallen om bescherming van burgers." Alleen bleek twee zinnen later dat ze toch op gespannen voet met elkaar staan en er "een balans" moet worden gevonden.

Providers moeten locatiedata vernietigen

Volgens  minister Henk Kamp (EZ) hadden providers locatiedata (op basis van Cell ID) niet nodig voor de bedrijfsvoering. "Die data is niet interessant en moet worden vernietigd." Na wat gefluister met ambtenaren 'nuanceerde' Kamp dit in tweede termijn. "Als ze kunnen aantonen dat dit nodig is voor de interne bedrijfsvoering, mogen ze die data bewaren". En alle grote providers waar Computerworld navraag deed stelden dat deze data inderdaad nodig is. Waarvoor blijft een beetje vaag, maar 'netwerkbeheer' en 'klantenservice' worden genoemd.

Waken voor cijferfetisjisme

De VVD maakte het bont door te suggereren dat kwantitatieve onderbouwing van de noodzaak van de bewaarplicht niet nodig was. Een bloemlezing van verschrikkelijke zaken (kinderporno, moord etc) waar telecomdata heeft geholpen bij de bewijslast is afdoende, dat biedt 'robuust inzicht'. De VVD wordt op zijn wenken bediend: binnen een paar dagen komt er een 'rapport' van het OM met een opsomming van dergelijke 'succesverhalen'.

Alles bij de bron; WebWereld


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha