Minister Ard van der Steur hoopt het voorstel voor een nieuwe bewaarplicht telecomgegevens snel aan de Tweede Kamer te presenteren, nu de vorige wet door de voorzieningenrechter in Den Haag buitenwerking werd gesteld. Daardoor zijn telecomaanbieders op dit moment niet meer verplicht om de telecomgegevens voor het onderzoeken, opsporen en vervolgens van misdrijven te bewaren. 

Providers moeten gegevens die zij hebben verzameld onder de bewaarplicht direct vernietigen. Alleen gegevens die de providers nog nodig hebben voor bedrijfsdoeleinden, zoals het opstellen van facturen of marktonderzoek, mogen bewaard worden. Het bewaren van alle andere gegevens is een inbreuk op de privacy, schrijft de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Van der Steur zegt verder in de brief dat hij het vonnis van de rechter in het kort geding zal betrekken bij de uitwerking van het conceptwetsvoorstel. "Ik acht het van groot belang dat het conceptwetsvoorstel zo spoedig mogelijk bij Uw Kamer wordt ingediend, zodat de gevolgen van de buitenwerkingstelling van de Wbt voor de opsporing en vervolging van ernstige delicten zo veel mogelijk worden beperkt. Ik zal het wetsvoorstel op zo kort mogelijke termijn aan de Raad van State voorleggen."

Alles bij de bronnen; Security & AutomGids


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha