Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie is niet van plan om de bewaarplicht telecomgegevens tussentijds aan te passen. Dat laat de minister op vragen van Kamerleden van D'66, GroenLinks en SP weten. Aanleiding was onder andere de oproep van burgerrechten Bits of Freedom. Die stelde dat het Kabinet de handhaving van de bewaarplicht per direct moest stopzetten, omdat die volgens de Raad van State en het Europese Hof van Justitie in strijd met de wet is.

"Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan worden afgeleid dat het gehele wettelijke stelsel rond de bewaarplicht dient te worden beoordeeld om de vraag van de verenigbaarheid met het Handvest afdoende te kunnen beantwoorden. Tot nu toe heeft noch de Europese noch de nationale rechter geoordeeld over de kwaliteit van de Nederlandse regeling als zodanig."

Opstelten ziet dan ook geen rechtsgevolgen voor het laten doorlopen van de bewaarplicht, behalve dan dat de telecomproviders verplicht zijn de bewaarplicht na te leven en de in die wet aangewezen telecommunicatiegegevens te bewaren ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige strafbare feiten. De minister is dan ook niet van plan om de uitvoering van de huidige wet te bevriezen totdat het parlement de voorgestelde wetswijziging heeft behandeld. Opstelten heeft gisteren ook een brief naar de Eerste Kamer gestuurd waarin hij vragen over het onderwerp van Eerste Kamerleden beantwoordt en het belang van de bewaarplicht benadrukt.

Alles bij de bron; Security


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha